Lyssna

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad. Du ska bo där permanent och behovet ska vara långvarigt eller bestående. Det kostar ingenting att söka bostadsanpassningsbidrag.

Bostadsanpassnings bidraget ska ge dig som har en funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv. Du kan få bidrag till åtgärder både inom- och utomhus. Du får inte bidrag om åtgärden hör till normalt underhåll eller beror på byggnadstekniska brister.

Hur söker du bostadsanpassningsbidrag?

Du söker hos bygg- och miljökontoret på en särskild blankett och bifogar ett intyg som styrker behovet. Intyget ska skrivas av en arbetsterapeut, sjukgymnast, läkare eller annan sakkunnig. Kostnadsberäkningar, offerter och ritningar skickar du med.
Om du söker bidrag efter anpassningen ska du ha dokumenterat hur bostaden såg ut innan åtgärden.

 Film: Bostadscenter

Behövs fastighetsägarens medgivande?

Bor du i en hyresrätt måste fastighetsägaren alltid godkänna att åtgärden får utföras. Bor du i en bostadsrätt ska bostadsrättsföreningen godkänna åtgärder som ska utföras på fasader, i trapphuset och omgivningen utanför huset. Fastighetsägaren ger sitt medgivande med en underskrift på ansökningsblanketten. Om fastighetsägaren inte godkänner åtgärden får du inget bidrag.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag när du bygger nytt?

När du ska bygga nytt eller renovera får du bidrag om du har särskilda skäl för en utformning som inte är en grundläggande bostadsfunktion.

Kan du få bostadsanpassningsbidrag om du flyttar?

Ja, det får du om du väljer en bostad som är lämplig för dig och din funktionsnedsättning. Väljer du en bostad som kommunens Bygg- och miljönämnd inte tycker är lämplig kan du endast få bidrag för mindre åtgärder.

Kan du söka återställningsbidrag?

Fastighetsägarna till flerbostadshus kan söka återställningsbidrag. Ägarna till småhus kan inte söka återställningsbidrag.

Överklagan

Du kan överklaga bygg- och miljönämndens beslut till förvaltningsrätten, genom att skicka överklagan till oss. Vi vidarebefordrar den och alla andra handlingar till förvaltningsrätten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 februari 2016

Kontakt


  • Bygglovshandläggare
    Växel: 0573-141 00
    Direkt: 0573-140 76

Information

Blanketter