Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Hjälp i hemmet/Tillfällig vistelse, sommargäster
Lyssna

Tillfällig vistelse, sommargäster

Beställning av insatser för hemtjänst och trygghetslarm görs av din biståndshandläggare i din hemkommun

Hur fungerar det

För hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård behövs aktuell utredning och beslut på vilka insatser som ska utföras.

Vid behov av insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), ska legitimerad personal från din hemkommun kontakta aktuell enhetschef i Årjängs kommun.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen. Har du frågor kring hjälpmedel så tar du i första hand kontakt med arbetsterapeut i din hemkommun. 

Om egenvård ska utföras av kommunens personal ska en läkarbedömning bifogas, enligt regler från Socialstyrelsen

För att vi ska kunna planera din vistelse i Årjängs kommun på bästa sätt behöver vi få beställningen minst fyra veckor innan du kommer.

Uppgifter från hemkommunen som Årjängs kommun vill ha är:

  • Utredning och beslut på beviljad insats
  • Fakturaadress
  • Kontaktperson i din hemkommun

Om din hemkommun inte bifogar eller har någon antagen ersättningstaxa, så tillämpar Årjängs Kommun den av Västkom rekommenderade ersättningstaxan.

För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige har kommunen endast ansvar för akuta insatser (Regeringsrättens praxis).

Till beslutsfattare i hemkommunen

Det är viktigt att beslutsfattare i hemkommunen tänker på att gällande beslut i hemkommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i din bostad i Årjängs kommun.

Till exempel kan tiden för personlig omvårdnad se annorlunda ut på grund av miljön. Det kan ta längre tid med toalettbesök om det är ett trångt utrymme. Dusch kanske inte ska ingå då sådan eventuellt inte finns, med mera.

Det kan även finnas anledning att fråga efter hur den sociala situationen ser ut under sommarvistelsen. Den enskilde kanske lever i en familjegemenskap, är då serviceinsatserna på rätt nivå?

Kontakt

Biståndsenheten

Telefon
0573-141 54 (vx)

Adress
Årjängs kommun
Biståndsenheten
Individ och familjeomsorgen IFO 
Box 906

672 29 Årjäng

Hemsjukvården

Telefon
0573- 140 35

Adress
Årjängs kommun
Områdeschef Hemsjukvården 
Box 906
672 29 Årjäng

Rehabenheten

Telefon
0573- 140 08

Adress
Årjängs kommun
Områdeschef Rehabenheten 
Box 906
672 29 Årjäng

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 29 april 2021