Lyssna

Hemtjänst

 

Hemtjänsten arbetar utifrån ett rehabiliterande/habiliterande synsätt som innebär att vi ska stödja dig så att du i så stor utsträckning som möjligt klarar dig självständigt.

Inom hemtjänsten ryms insatser som hjälp med personlig omvårdnad, serviceinsatser, matdistribution, trygghetslarm samt sjukvårdsinsatser.

Omvårdnad i hemmet

Omvårdnad kallas de tjänster som hjälper dig att klara den dagliga livsföringen. Genom omvårdnaden kan du känna dig omhändertagen i ditt eget hem.

Till omvårdnad hör på- och avklädning, hygien, toalettbesök och hjälp vid måltider, ledsagning till aktiviteter och tillsyn under dagen. Om du behöver hjälp med rehabiliterande eller medicinska insatser kan omvårdnadspersonalen utföra den efter instruktion och delegering från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Hjälp med personlig omvårdnad kan du få vid ett eller flera tillfällen under dygnet.

Anhöriga som hjälper till att vårda långvarigt sjuka, närstående äldre eller personer med funktionshinder kan också bli avlösta av omvårdnadspersonal. 
  

Servicetjänster i hemmet

 Du som behöver hjälp med praktiska saker i och kring ditt hem, exempelvis städning, tvätt och inköp kan få hjälp genom våra servicetjänster.  

Ansökan om biståndsbeslut

För att få omvårdnad i hemmet behöver du göra en biståndsansökan och få ett biståndsbeslut. Ansökan beslutas av en biståndshandläggare.

Biståndshandläggaren tar kontakt med dig inom tre vardagar. Dina behov utreds och bedöms. Om ansökan beviljas får du rätt till ett bestämt antal timmar varje vecka. Ditt biståndsbeslut skickas vidare till den som ska utföra dina insatser.

Vad som ska utföras beskrivs i biståndsbeslutet. Du och utföraren kommer sedan överens om hur det ska göras och skriver det i en genomförandeplan.

Värdighetsgarantier för hemtjänst

  Från och med 1 januari 2016 lovar vi dig när du behöver insatser från hemtjänst:

  • att all personal inom hemtjänst ska kunna legitimera sig
  • att alla brukare ska ha en genomförandeplan upprättad inom 14 dagar
  • att alla brukare ska kunna komma i kontakt med hemtjänsten per telefon dygnet runt
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 11 september 2020