Lyssna

Daglig verksamhet

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan få ett arbete kan du få delta i en daglig verksamhet. Daglig verksamhet syftar till att ge dig en sysselsättning som du finner meningsfull.

Daglig verksamhet är en insats som vänder sig till personer som är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. Endast de personer som har utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd eller hjärnskada i vuxen ålder med stora svårigheter har rätt till insatsen.

Sysselsättningen kan liknas vid ett vanligt arbete och ska vara anpassad efter den enskildes behov, intressen och förutsättningar. Innehållet varierar allt från sinnesstimulering och social samvaro till arbete på företag, i grupp eller enskilt. Exempel på arbetsuppgifter är montering och paketering, diverse utomhusarbete, textil och handarbete, postkörning och externa placeringar.

Får jag någon ersättning?

När du är på daglig verksamhet får du habiliteringsersättning, 75 kronor för en hel dag och 37 kronor för en halv dag.

Får jag några kostnader?

Om du väljer att köpa lunch på daglig verksamhet får du betala kommunens aktuella lunchpris. Kostnader för fika tillkommer också.

Hur tar jag mig till daglig verksamhet?

För dig som inte klarar att resa själv finns det i vissa fall möjlighet att få hjälp med transport.

Verksamheter

  • Daglig verksamhet Älgen
  • Daglig verksamhet Brunnen

 

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2020