Lyssna

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet, det vill säga att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning behöver ofta hjälp med avlösning för att kunna koppla av eller för att genomföra olika aktiviteter som barnet inte deltar i. Likaså kan avlösning vara en förutsättning för att föräldrarna ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. Avlösarservice kan ges regelbundet eller vid enstaka tillfällen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 24 oktober 2014

Kontakt

Rapportering