Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Fysisk funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service – LSS
Lyssna

Lagen om stöd och service – LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS syftar till att personer, under 65 år, med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vem gäller lagen för?

 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 2. med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 3. med annan varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service

De insatser som kan beviljas är

 1. Rådgivning och annat personligt stöd
 2. Personlig assistent
 3. Ledsagarservice
 4. Kontaktperson
 5. Avlösarservice i hemmet
 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 10. Daglig verksamhet

Landstinget i Värmland ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen innebär rätt till kvalificerat expertstöd av personer som har särskild kunskap om hur det är att leva med funktionsnedsättningar. Årjängs kommun ansvarar för de övriga nio punkterna.

Ansökan

Du ansöker skriftligt eller muntligt hos kommunens LSS-handläggare.

Avgifter

Samtliga LSS-insatser är avgiftsfria. Kostnader tas ut av kommunen för den enskildes hyra i samband med boende, vissa fritids- och kulturella aktiviteter, mat samt för hälso- och sjukvårdsinsatser.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 3 juli 2020