Lyssna

Ensamkommande barn

Sedan januari 2014 driver Årjängs kommun HVB-hem, hem för vård eller boende, för ensamkommande barn. Årjängs kommuns avtal med Migrationsverket gäller ensamkommande pojkar under 18 år.

Foto: Gunilla Dahlin

Mottagande i Sverige

När ungdom kommer till Sverige och söker asyl hamnar de först på Migrationsverkets transitboende innan de blir utplacerade i landet på ett HVB-hem. Verksamheten finansieras med hjälp av statsbidrag. Kommunen ansvarar för mottagande, omsorg och boende för ensamkommande barn, under 18 år och upp till 21 års ålder. Årjängs kommuns avtal med Migrationsverket gäller ensamkommande pojkar.

Boende i kommunens regi

I Årjängs kommun bedrivs HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn enbart i kommunal regi.  I dagsläget har vi cirka 30 ungdomar som bor i våra boenden vilka är strategiskt placerade för att det ska vara nära till skolor och andra aktiviteter. Boendet har visionen att vi ska ge våra ensamkommande barn och unga trygghet. Personalen har hand om den dagliga omvårdnaden och ska tillgodose psykiska och fysiska behov som ska resultera i en bra språngbräda ut i vuxenlivet.

Viktigt att skapa förutsättningar och möjligheter

Det är viktigt att skapa förutsättningar och möjligheter för ensamkommande barn och unga, så att de på bästa sätt kommer in i sociala sammanhang och känner att de är en del i det svenska samhället. Det kan handla om olika insatser som till exempel aktiviteter där människor med olika bakgrund och olika kulturer möts för att skapa en trivsam gemenskap. Detta ger en ökad kunskap om varandras kulturer och respekt för olika bakgrunder.

Varje ensamkommande barn ska ha en god man

Varje ensamkommande barn ska ha en god man. Den ansvarar för barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, men inte för den dagliga omvårdnaden.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 6 juli 2017

Kontakt

Mottagande och ansvar

Vill du bli god man?