Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Flykting, invandrare och integration
Lyssna

Flykting, invandrare och integration

Årjängs kommun har ansvar gentemot familjer och vuxna asylsökande att bland annat ge praktiska råd, undervisning i SFI och information om hur samhället fungerar. I Årjängs tätort finns det HVB-hem (hem för vård eller boende) för ensamkommande barn. Dessa boenden drivs i kommunal regi.

Flyktingmottagning – mottagning av familjer och vuxna asylsökande

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som ansvarar för flyktingens uppehälle under tiden som ansökan om asyl utreds.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde gentemot familjer och vuxna asylsökande

 • ge praktiska råd i samband med bosättning.
 • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
 • samhällsorientering - information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, skola och barnomsorg.
 • insatser inom det sociala området.
 • information om övrig kommunal verksamhet och service.

HVB, hem för vård eller boende - mottagning av ensamkommande barn

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende under tiden som ansökan om asyl utreds. Årjängs kommuns avtal med Migrationsverket gäller ensamkommande pojkar. När pojkarna har fått asyl förflyttas de till ett kommunalt utslussningsboende som är en egen lägenhet, fram till de fyllt 18 år och är myndiga.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 juli 2017

Kontakt


 • Integrationssamordnare
  Stöd och omsorg
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 46

 • Ensamkommande barn
  Stöd och omsorg
  Direkt: 0573-139 80
  Storgatan 35
  672 30 Årjäng

 • Individ- och familjeomsorgen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 54
  Nertomtvägen 4
  Box 907
  672 29 Årjäng

  Kontorets öppettider är måndag - fredag 8.30-12.00 samt 13.00-15.30. Telefontiden är måndag - fredag 8.30-9.30.

  Avvikande öppettider

Migrationsverket