Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Flykting, invandrare och integration
Lyssna

Flykting, invandrare och integration

Årjängs kommun har ansvar gentemot familjer och vuxna asylsökande att bland annat ge praktiska råd, undervisning i SFI och information om hur samhället fungerar. I Årjängs tätort finns det ett stödboende för ensamkommande barn. Detta boenden drivs i kommunal regi.

Flyktingmottagning – mottagning av familjer och vuxna asylsökande

När en person kommer till Sverige och söker asyl, vänder sig den asylsökande till Migrationsverket. Det är Migrationsverket som ansvarar för flyktingens uppehälle under tiden som ansökan om asyl utreds.

Kommunens huvudsakliga ansvarsområde gentemot familjer och vuxna asylsökande

 • ge praktiska råd i samband med bosättning.
 • undervisning i SFI och annan vuxenutbildning.
 • samhällsorientering - information om hur samhället fungerar, till exempel sjukvård, skola och barnomsorg.
 • insatser inom det sociala området.
 • information om övrig kommunal verksamhet och service.

HVB, hem för vård eller boende - mottagning av ensamkommande barn

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende under tiden som ansökan om asyl utreds. När pojkarna har fått asyl fortsätter Årjängs Kommun att ha ansvar för ungdomarna fram till de fyllt 20 år. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 juli 2018

Kontakt


 • Ensamkommande barn
  Stöd och omsorg
  Direkt: 0573-139 80
  Storgatan 35
  672 30 Årjäng

Migrationsverket