Lyssna

Stiftelser och fonder

Du som är folkbokförd i Årjängs kommun kan söka ekonomiskt bidrag ur de stiftelser som kommunen förvaltar. Stiftelserna har olika riktlinjer för vem som kan söka och vad pengarna ska användas till. Vilka stiftelser vi förvaltar, deras riktlinjer samt ansökningsblankett hittar du här.

En stiftelse bildas genom donation av pengar

En stiftelse bildas genom donation av pengar från, ett gåvobrev, ett testamente, ett styrelseprotokoll eller liknande. Även om kommunen förvaltar pengarna så är det inte kommunen som äger pengarna. Årjängs kommun får heller inte använda pengarna till egna verksamheter. 

Stiftelserna har olika riktlinjer

Stiftelserna har olika riktlinjer som bestämts av den som donerat pengarna. Riktlinjerna säger ofta vem som kan söka pengar ur stiftelsen och om det finns andra faktorer som spelar roll. Personer som uppfyller de riktlinjer som en sökbar stiftelse har, kan söka bidrag ur den. Vilka riktlinjer som gäller läser du om under respektive stiftelse. 
Den ursprungliga beskrivningen av vissa stiftelser kan vara ålderdomlig och upplevas svår att förstå, men kan av lagliga skäl inte ändras av oss. Generellt för varje stiftelse är att du ska vara folkbokförd i Årjängs kommun för att kunna söka ekonomiskt bidrag.

Hans Petterssons resestiftelse för handikappade

Ändamålet med stiftelsen är att den ska användas till resor för svårt funktionshindrade mellan 15–55 år, (enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt för rullstolsburna mellan 15–60 år, folkbokförda i Årjängs kommun. 

Vem kan söka?

Svårt funktionshindrad person mellan 15-55 år, (enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt rullstolsburen mellan 15–60 år. 

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer. 
Ansökningsperioden är 1 februari till 31 mars samt 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen H Allan Parks Minnesfond

Ändamålet med stiftelsen är att den ska användas till trivselkvällar, bussresor med mera för de boende på Solgården i Töcksfors.

Vem kan söka?

Ideell förening eller personal på Solgården.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer. 
Ansökningsperioden är 1 februari till 31 mars samt 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Årjängs kommuns samfond

Stiftelsens ändamål är att medlen ska användas till behövande inom kommunen.

Vem kan söka?

Privatperson som är behövande, vilket ska styrkas genom yttrande från stöd- och omsorgsverksamheten.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer.
Ansökningsperioden är 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Anders och Karl Olssons donationsfond

Ändamålet med stiftelsen är att den ska användas till behövande i Årjängs kommun.

Vem kan söka?

Privatperson som inte erhåller ekonomiskt bistånd och inte har en inkomst av tjänst per månad som överstiger medelinkomsten i Sverige.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer.
Ansökningsperioden är 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Abel Enockssons donationsfond

Ändamålet med stiftelsen är att den ska användas till behövande i Karlanda församling.

Vem kan söka?

Privatperson som är folkbokförd i Karlanda församling i Årjängs kommun.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer. 
Ansökningsperioden är 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Makarna Kristian och Anna Ihles kapitalfond

Ändamålet med stiftelsen är att den ska användas för stöd till boende, på särskilt boende eller korttidsboende, för behövande gamla inom Årjängs kommun.

Vem kan söka?

Privatperson som är över 65 år eller en grupp på ett boende, exempelvis på särskilt boende eller korttidsboende i Årjängs kommun.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer.
Ansökningsperioden är 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Helmer Anderssons donationsfond

Ändamålet med stiftelsen är att den blir till nytta och glädje för de kommuninvånare som är sjuka, bor på särskilt boende eller LSS-boende.

Vem kan söka?

Privatperson som är behövande, vilket ska styrkas.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer.
Ansökningsperioden är 1 augusti till 30 september varje år.

Stiftelsen Årjängs kommuns samfond inom skolområdet

Ändamålet med stiftelsen är att lämna bidrag till elever inom kommunens grundskolor och gymnasieskolor samt stipendier för fortsatt utbildning.

Vem kan söka?

Elever i grundskolan (förslag lämnas från respektive skola).
Gymnasieelev som fyller högst 20 år före den 30 april.

Så här söker du

Du söker genom att fylla i ansökningsblanketten. Information om vad ansökan ska innehålla hittar du i stiftelsens riktlinjer. 
Ansökningsperioden är 1 mars till 30 april varje år.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 4 augusti 2021