Lyssna

Överförmyndare/God man

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Verksamheten regleras i huvudsak av bestämmelserna i föräldrabalken och förmyndarskapsförordningen. Kommunerna Bengtsfors, Säffle, Åmål och Årjäng samverkar från och med 1 januari 2019 i en gemensam överförmyndarnämnd med tillhörande kansli i Åmål. Kommunerna har valt att samarbeta för att kunna stärka och utveckla olika verksamhetsområden och effektivare kunna uppnå de krav som kommer att ställas på överförmyndarverksamheten i framtiden.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift

Nämndens huvuduppgift är att säkerställa att barn och vuxna som inte själva kan ta hand om sig inte missgynnas varken ekonomiskt eller rättsligt. För att uppnå det rekryterar vi gode män, förvaltare och förmyndare till de personer som behöver företrädare. Vi granskar även det arbete som de gode männen, förvaltarna och förmyndarna utför.

Verksamheten bedrivs från ett gemensamt kansli i Åmål med möjlighet till bokade besök i samverkanskommunerna. Våra ambitioner är höga - vi tänker nytt och befinner oss i ständig utveckling för att förbättra för våra kommuninvånare. Du ska känna dig trygg och få ett respektfullt bemötande.

Så här går det till att ansöka om god man eller förvaltare

Överförmyndarnämnden kopplas in när socialförvaltning, vårdinrättningar, gruppboenden eller närstående personer anser att en person behöver skydd för sig själv eller sin egendom. När man lämnar in en ansökan/anmälan om god man eller förvaltare ska man bifoga läkarintyg samt personbevis. Överförmyndarnämnden gör sedan en utredning i ärendet och ansöker om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten om förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vem som kan få god man eller förvaltare är noggrant reglerat i Föräldrabalken.

Klicka på länken till höger så finner du olika blanketter hos överförmyndarnämnden.

Vill du bli god man?

Skulle du vilja stödja en medmänniska i behov av hjälp med ekonomiska, rättsliga och sociala frågor? Du kanske undrar hur det är att vara god man? De flesta personer har de baskunskaper som krävs för att kunna ta uppdrag som god man. Uppdraget kräver inte mer än allmänna kunskaper i "vardags­ekonomi", personligt engagemang och vanligt sunt förnuft.

Tveka inte att höra av dig till oss så ska vi berätta mer!

Klicka på länken till höger så finner du olika blanketter hos överförmyndarnämnden.

Skicka din intresseanmälan till:

Överförmyndarenheten
Box 62
662 22 ÅMÅL

Varje ensamkommande barn ska ha en god man

Varje ensamkommande barn ska ha en god man. Den ansvarar för barnets alla angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga, men inte för den dagliga omvårdnaden.

Boka besök hos överförmyndarenheten

Från och med 30 mars 2015 bokar du ditt besök hos överförmyndarenheten via telefon eller e-post. Besök bokas direkt hos handläggarna under telefontiden. Du kan antingen besöka oss i Åmål eller i kommunhuset i respektive samverkanskommun.

Om du bokar besökstid via e-post så kontaktar vi dig för att boka tid och plats för mötet.


Logga.jpg

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands
gemensamma överförmyndarnämnd

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 februari 2016

Kontakt


  • Sydvästra Värmlands och norra Dalslands överförmyndarnämnd
    Växel: 0532-77 74 00
    Besöksadress: Lunnegatan 10, Åmål
    Postadress: Åmåls kommun, Överförmyndarenheten, Box 62, 662 22 ÅMÅL

    Telefontider är måndag, tisdag och torsdag mellan kl 10-12 men du kan alltid skicka e-meddelande till oss, ofn@amal.se Gäller från och med måndagen den 1 januari 2019.

BLANKETT ÖVERFÖRMYNDARNÄMND