Lyssna

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd, är ett stöd som du kan få om man har ekonomiska problem. Du kan få ekonomiskt bistånd till försörjningen eller till andra behov som exempelvis läkemedel, tandvård och hemutrustning.

Regler

Ekonomiskt bistånd är individuellt behovsprövat och det ställs krav på att du ska ha gjort allt du kan för att själv klara din och din familjs försörjning. Är du arbetslös ska du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och söka arbete aktivt. Du skall ha sökt alla andra bidrag du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållstöd, aktivitetsstöd osv.

I socialtjänstlagen står vad som ingår i ekonomiskt bistånd och att det ska finnas en riksnorm för en del av kostnaderna.
Riksnormen täcker kostnader för bland annat livsmedel, kläder och telefon och är lika för alla. Det övriga försörjningsstödet täcker skäliga kostnader för bland annat boende, hushållsel och hemförsäkring. Enligt lagen kan du också få bistånd till annat du behöver.

Socialtjänsten bedömer och beslutar vem som ska få bistånd och hur mycket det ska vara. De tittar då på omständigheterna i varje enskilt fall. Det ekonomiska biståndets storlek påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd i Årjängs kommun

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ta kontakt med individ- och familjeomsorgens reception. För kontaktuppgifter och blanketter, se till höger. Du ska även kontakta dem om du vill ha mer allmän information om ekonomiskt bistånd eller om hur de ser på just din situation. Handläggningstiden är upp till 10 arbetsdagar från att du har lämnat in en komplett ansökan.

Om det är första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd

Ansöker du för första gången så kontaktar du individ- och familjeomsorgens reception eller handläggare på ekonomiskt bistånd för en första information och bedömning.

Om du redan har en handläggare på socialtjänstens biståndsenhet

Har du redan en handläggare på socialtjänstens biståndsenhet så kontaktar du henne/honom.

Vad kan jag göra om socialtjänsten säger att jag inte har rätt till försörjningsstöd?

Du har alltid rätt att lämna in en ansökan och få den prövad. Socialtjänsten är skyldig att hjälpa till med ansökan om det behövs. Du har rätt att få ett skriftligt beslut som du kan överklaga.

Är du inte nöjd med beslutet?

Om du har sökt ekonomiskt bistånd och fått ett beslut från socialtjänsten som du inte är nöjd med kan du överklaga beslutet. Ett överklagande innebär att förvaltningsdomstolen prövar om socialtjänstens beslut är riktigt.

Hur överklagar jag?

Ett överklagande ska vara skriftligt och du måste överklaga inom tre veckor från att du fått beslutet i din hand. Någon särskild blankett behövs inte och överklagandet kan göras mycket enkelt. Det viktiga är att du talar om vilket beslut du överklagar och vad du tycker är fel.

Överklagandet ska skickas till Årjängs kommun, Individ- och familjeomsorgen, Box 906, 672 29 Årjäng. Utifrån din överklagan kan Socialtjänsten göra en omprövning av beslutet om nya uppgifter inkommit. Om socialtjänsten står fast vid beslutet skickas din överklagan vidare till förvaltningsdomstolen.

Behöver du hjälp med att överklaga är socialtjänsten skyldig att ge dig hjälp.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 december 2020

Kontakt


  • Direkt: 0573-141 54
    Nertomtvägen 4
    Box 906
    672 29 Årjäng

    Receptionen är öppen måndag, onsdag och torsdag 9.00-15.30 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00) samt fredag 9.00-12.00. Tisdagar är receptionen stängd. Telefontider till ekonomihandläggare enligt följande, Måndag - fredag 9.00-10.00.

Länkar

Blanketter för ekonomiskt bistånd