Lyssna

Budget- och skuldrådgivning

Årjängs kommun vill genom budget- och skuldrådgivning förebygga ekonomiska svårigheter och ge råd och stöd kring vardagsekonomin.

Vi kan hjälpa till med:

 • information och praktiska råd om vardagsekonomi
 • att tillsammans göra upp en budget för ditt hushåll
 • att vara en samtalspartner i ekonomiska frågor och öka ditt ekonomiska självförtroende
 • att förbereda och vara behjälplig vid en skuldsaneringsansökan samt vara ett stöd under skuldsaneringstiden

Skuldsanering

Vad är skuldsanering?    

Skuldsanering innebär att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, kan helt eller delvis befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Kommunens budget- och skuldrådgivare hjälper dig med:

 • att kostnadsfritt ge råd och stöd om du har ekonomiska problem och skulder
 • att göra en budget
 • att göra upp avbetalningsplaner med banker och kreditgivare
 • att råda och stödja inför en ansökan om skuldsanering

Skuldsanering löper under fem år. Beslut om skuldsanering kan upphävas och även ändras om gäldenären inte följer betalningsplanen.

Skuldsaneringslagens krav

Du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år, så kallad kvalificerad insolvens.

 • Det är skäligt med hänsyn till dina ekonomiska och personliga förhållanden.
 • Du har inte pågående näringsförbud.
 • Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster skall komma från annat håll.
 • Du är folkbokförd i Sverige. 

För mer information

Kontakta budget- och skuldrådgivare, se kontaktuppgifter till höger.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 28 december 2020

KONTAKT

Länkar