Lyssna

Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsboanmälan handläggs av socialtjänsten.
Kontakta Socialkontorets reception för mer information, se Kontakt till höger.              

När dödsboanmälan kan göras

Förutsättningarna för att en dödsboanmälan ska kunna göras är att det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte täcker annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne var gift eller registrerad partner ska den avlidnes andel i det gemensamma giftorättsgodset beaktas.

När kan dödsboanmälan inte göras

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt får dödsboanmälan inte ske. Detsamma gäller om någon av dödsbodelägarna begär att en bouppteckning ska göras.

Dödsboanmälan får heller inte ske när värderingsfrågorna är komplicerade eller när det behövs mer omfattande efterforskning beträffande den avlidnes tillgångar. Om det finns testamente eller äktenskapsförord, samt om det råder tveksamheter ska en bouppteckning förrättas.

Dödsboanmälan handläggs av socialtjänsten.
För information och blanketter kontakta Socialkontorets reception se Kontakt, uppe till höger

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2018

KONTAKT


 • Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 54
  Nertomtvägen 4
  Box 906
  672 29 Årjäng

  Kontorets öppettider är måndag - fredag 8.30-12.00 samt 13.00-15.30. Telefontider till ekonomihandläggare enligt följande: måndag och onsdag 13.00-15.00 samt fredag 8.30-9.30. Övriga handläggare: måndag - fredag 8.30-9.30

  Avvikande öppettider