Lyssna

Kontaktfamilj, familjehem

Kontaktfamilj/kontaktperson är en frivillig och behovsprövad insats enligt Socialtjänstlagen och ska fungera som en resurs för en familj och/eller ett barn eller en ungdom som av olika skäl behöver avlastning eller stöd.

Det finns olika skäl till att kontaktfamiljer eller kontaktpersoner behövs. Det kan handla om barn eller unga som har särskilda behov eller det kan vara något i föräldrarnas livssituation som gör att fler vuxna behövs.

Vad gör en kontaktfamilj/kontaktperson?

En kontaktfamilj tar regelbundet emot ett barn eller ett syskonpar i sitt hem och sin vardag. Kontaktfamiljen ska erbjuda en trygg miljö, vilket bland annat innebär att lyssna, uppmuntra till fritidsaktiviteter och lek och vara ett stöd för familjens egna resurser. Det är viktigt att den hjälpsökande familjen känner trygghet i kontakten och möts med respekt i sin livssituation. Vanligt är att barnet/barnen bor hos kontaktfamiljen ett par dygn i månaden.

En kontaktperson träffar ett barn eller en ungdom regelbundet, exempelvis en till två gånger per vecka. Kontaktpersonen ska vara ett stöd för barnet/den unge och till exempel uppmuntra till fritidsaktiviteter, hjälpa till med läxläsning samt lyssna och vara en trygg och stabil vuxen i barnets/den unges närhet.

Kontaktfamiljer och kontaktpersoner har tystnadsplikt, vilket innebär att den som har eller har haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är eller har varit ett stöd för.

Vem får en kontaktfamilj/kontaktperson?

Vem som helst har rätt att ansöka om att få en kontaktfamilj eller kontaktperson till stöd i en besvärlig situation. Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns. Det kan till exempel vara så att familjens sociala nätverk är glest, att föräldrarna behöver avlastning eller att barnet behöver fler trygga vuxna kontakter i sin omgivning.

Vem kan bli kontaktfamilj/kontaktperson?

Allmänt kan du säga att kontaktfamiljer och kontaktpersoner ska tycka om att ha tid att vara tillsammans med andra människor och vara intresserad av hur andra människor har det. När det gäller kontaktfamiljer är det också viktigt att ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem samt en trygg och stabil livssituation i övrigt.

Det är viktigt att hela familjen är med på beslutet att bli kontaktfamilj eftersom hela familjen involveras när man tar emot ett barn i sitt hem. Det är även viktigt att de som vill bli kontaktpersoner har en trygg och stabil livssituation samt utrymme för att ta till sig och finnas där för ett barn eller en ungdom i behov av stöd.

Kontaktuppgifter

För att ansöka om kontaktfamilj/kontaktperson eller för att anmäla intresse för att bli kontaktfamilj/kontaktperson se Kontakt uppe till höger 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 mars 2017

KONTAKT


 • Individ- och familjeomsorgen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-141 54
  Nertomtvägen 4
  Box 907
  672 29 Årjäng

  Kontorets öppettider är måndag - fredag 8.30-12.00 samt 13.00-15.30. Telefontider till ekonomihandläggare enligt följande: måndag och onsdag 13.00-15.00 samt fredag 8.30-9.30. Övriga handläggare: måndag - fredag 8.30-9.30

  Avvikande öppettider