Hem/Invånare/Omsorg & hjälp/Barn, ungdom och familj/Misstanke om barn som far illa
Lyssna

Misstanke om barn som far illa

Om du får veta eller misstänker att barn eller ungdomar far illa på något sätt bör du anmäla det till socialtjänsten.

Både vuxna och barn som har problem inom familjen kan själva vända sig till socialtjänsten för att tillsammans med personalen där prata om vilka möjligheter som kan finnas till hjälp.

Du kan prata med socialtjänsten innan du gör en anmälan

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten om detta. Ring i så fall och beskriv oron för barnet innan du tar beslut om att anmäla. En sådan här konsultation kan göras utan att barnets identitet avslöjas.

Anonym anmälan

Om du vill göra en anonym anmälan ska du inte uppge ditt namn då du kontaktar socialtjänsten. Om anmälarens namn är känt har socialtjänsten endast i undantagsfall möjlighet att hemlighålla den uppgiften för den anmälan gäller.

Om en anmälan görs anonymt är det viktigt att den är så utförlig som möjligt eftersom socialtjänsten då inte kan få mer information från den som har gjort anmälan.  

Skyldighet att anmäla

Personer som arbetar i verksamheter som berör barn och ungdom, till exempel inom skolan, hälso- och sjukvården och inom socialtjänsten har anmälningsskyldighet enligt lag. Detta gäller personer inom både offentlig och privat tjänst inom dessa verksamhetsområden.
Anmälningsskyldigheten betyder att när det finns anledning att misstänka att barn far illa måste detta anmälas.

Kan man få veta hur det går?

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gjort efter att de fått in anmälan. Från och med 1 januari 2013 gäller ny lagstiftning som ger socialtjänsten rätt att berätta för anmälaren hur anmälan behandlats. Bestämmelsen gäller återkoppling om utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår, enligt 14 kap. 1 b § SoL.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 november 2019

KONTAKT


  • Direkt: 0573-141 54
    Nertomtvägen 4
    Box 906
    672 29 Årjäng

    Receptionen är öppen måndag, onsdag och torsdag 9.00-15.30 (lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00) samt fredag 9.00-12.00. Tisdagar är receptionen stängd. Telefontider till ekonomihandläggare enligt följande: måndag och onsdag 13.00-15.00 samt fredag 8.30-9.30.

LÄNKAR

Blankett för anmälan när barn riskerar att fara illa