Hem/Invånare/Om webbplatsen/Tillgänglighetsredogörelse
Lyssna

Tillgänglighetsredogörelse

WCAG 2.0

Webbplatsen följer WCAG 2.0 standarder och riktlinjer. Vid uppbyggnaden har e-delegationens Vägledning för webbutveckling i möjligaste mån följts. Det innebär bland annat att webbplatsen tekniskt är anpassad för att fungera med tekniska hjälpmedel som används av besökare med olika funktionsnedsättningar.

Lyssna

På alla webbsidor finns i anslutning till textfältet en länk att klicka på (Lyssna) för att få sidan uppläst med syntetiskt tal. Uppläsningen görs från början av sidan. Man kan välja om man vill att den upplästa texten ska visas löpande markerad.

Språk och länkar

Vi strävar också efter att använda ett begripligt språk och tydliga länkningar för att informationen på webbplatsen ska var så lättillgänglig som möjligt.

Hur tillgänglig är Årjäng kommuns webbplats?

Årjäng kommuns webbplats www.arjang.se uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Vi är medvetna om att flera delar inte är fullt tillgängliga, vi jobbar för närvarande med att ta fram en ny webbplats för Årjängs kommun som uppfyller gällande lagkrav.

 Vad kan du göra om du inte kan använda delar av Årjäng kommuns webbplats?

Du kan vända dig till kommunikationsenheten i Årjäng kommun direkt via telefon eller e-post så hjälper vi dig. 

Rapportera tillgänglighetsbrister i Årjäng kommuns webbplats

Du rapporterar upptäckt tillgänglighetsbrist direkt till Årjängs kommun via e-post: kommunikationsenheten@arjang.se
Du kan även rapportera tillgänglighetsbrister via telefon: 0573-141 25

 Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi bemöter dina synpunkter som gäller tillgänglighet på Årjäng kommuns webbplats, så kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

 Teknisk information om webbplatsen

Årjäng kommuns webbplats är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet med följande brister:

Innehåll som inte är tillgängligt

 · Webbplatsen anpassar sig inte till olika skärmars storlek vilket kan göra den svårnavigerad för vissa användare.

· Delar av webbplatsen har otillräcklig kontrast och kan göra det svårt att ta till sig information.

· Felaktig användning av rubriksättning förekommer vilket kan göra det svår att förstå innehållet på sidan.

· Tab-ordning på webbplatsen är inte helt tillgänglig och kan försvåra navigering. Det är exempelvis svårt att komma till sökfunktionen.

· Tangentbordsfokus är otydligt vilket gör att det är svårt att följa med var på sidan en befinner sig.

· Iframe saknar korrekt titel vilket kan göra det svårt att sätta i korrekt sammanhang.

· Vissa bilder och diagram saknar alternativ textförklaring

· Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.

· Flera av våra dokument är inte tillgängliga

 Vi jobbar kontinuereligt med att anpassa dokumenten och uppmanar dig att kontakta Medborgarkontoret i Årjängs kommun för att få hjälp med ett specifikt dokument eller blankett via telefon: 0573 - 141 20 eller e-post: kommun@arjang.se

 Vi planerar att åtgärda icke tillgängliga punkter i samband med lansering av Årjängs kommuns nya webbplats, datum för lansering har blivit försenat på grund av rådande situation kring Coronapandemin. Den nya webbplatsen är planerad att lanseras under 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Årjäng kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi beräknar att vårt nya webbplats är på plats under 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har tillämpat egenskattning av webbplatsen.

Bedömningsmetod har varit med hjälp av webbriktlinjer.se samt verktyg för validering av kod enligt wcag 2.1 nivå AA.

Senaste bedömningen är genomförd under september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 20 september 2020.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 september 2020