Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Trivselprogram med röd tråd
Lyssna

Trivselprogram med röd tråd

Publicerad 2018-12-18 10:02

Töcksfors rektorsområde arbetar mycket med elevernas trygghet och trivsel. En del i det arbetet är trivselprogrammet där man har utbildade trivselledare (TL), både elever och lärare. Deras uppdrag är att ordna raster med bra aktiviteter där alla känner sig inkluderade och trygga.

Hampus, Leo, Lucas, Lovisa och Teo, trivselledare i ÅK 3. Ella K, saknas på bilden.

Trivselledare (TL) ett viktigt uppdrag

För att ta reda på mer träffade jag Hampus, Leo, Lucas, Lovisa och Theo som är TL i årskurs 3. Lärarna Malin och Veronica är också med. När jag frågar hur de blev TL så får jag svaret att man först får ge förslag, sedan genomför man en röstning.

Bra kompis och ledare

—Det är är viktigt att man är en bra kompis och ledare säger Lucas — Vi ska inte använda fula ord och att vara rättvis är superviktig säger Hampus. — Innan vi börjar aktiviteten går vi runt på skolgården och frågar alla om de vill vara med. Det är viktigt att ingen känner sig ensam säger Lovisa. De flesta brukar vara med.

Svårt få alla att lyssna

—Svåraste är att få alla att lyssna säger Theo. Det brukar fungera om man ber alla ställa sig på led och ber om tystnad fortsätter han. — Man måste förklara på ett bra sätt så att alla förstår hur leken fungerar. Ibland får man dela upp i mindre grupper, så att det fungerar bra säger Leo.

Utbildats till trivselledare

— Vi gått en utbildning där fick vi prova nya lekar och aktiviteter säger Lucas. Vi fick även lära oss att dela in lag på ett schysst sätt genom t ex sten/sax/påse. — Ingen ska känna att den blir sist vald, det är viktigt säger Theo. — Vi lärde oss även att vara snälla och visa hänsyn säger Leo.

Populära aktiviteter

Trivselledarna har rastaktiviteter på måndagar och onsdagar.  — Vi började med att ha aktiviteter alla dagar men det blev alldeles för omfattande säger Veronica. Trivselledarna har möte en gång per vecka då planeras rastaktiviteterna.

Mest populära är

1. Vattenbowling
2. Hinkflip
3. Ta inte våra nycklar/prison breake

Musik

 

Uppställt för den populära "Hinkflip"

 — Glöm inte skriva att musik är jätteviktigt säger Lovisa, när vi börjar spela så brukar alla komma springande. — Vi har gjort egna spellistor som är jättebra säger Lucas. Malin berättar att föräldraföreningen på skolan stöttat med en mobil högtalare.

 

 

 

Nästan inga konflikter

— Det är en märkbar skillnad på antal konflikter på rasterna säger Veronica. Nu har vi nästan inga och det innebär i sin tur att lektionerna kommer igång direkt. Vi behöver inte börja med att lösa konflikter som uppstått under rasten.

Pausgympa

Trivselprogrammet ger även alla lärare möjlighet att på sina lektioner ha aktiviteter som är kopplade till läroplanen. Varje ämne har egna rörelser. Studier visar att det är viktigt med rörelse för inlärningen. Dessutom får man varje år en speciell TL-dans. Den används ofta och spelas upp på klassrummets cleverboard som pausaktivitet vid längre lektioner.

 

 

 Skolans maskot

Kim krokodil

Nyfiken som jag är måste jag ju fråga vem krokodilen är som barnen har med sig. Barnen berättar att Kim krokodil är skolans maskot och ansikte utåt. Kim brukar få följa med på olika saker till exempel byggmöten studieresor och annat som han sen berättar om för eleverna. Kim kan även vara en trygghet och tröst om någon är ledsen. Det kan även vara skönt att kunna presentera sig eller sin läxa för Kim istället för hela klassen om man är lite blyg.

 

Trivselprogrammets mål  

  • Öka trivseln
  • Främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
  • Bygga goda vänskapsrelationer
  • Motverka konflikter och mobbning
  • Främja värderingar som inkludering, vänlighet och respekt
  • Främja ökad aktivitet i undervisningen

Vi är trivselledare på Töcksfors skola

Elever

Åk 2 Silje, Amelia, lsak, Levi, Jagoda, Oskar.
Åk 3 Hampus, Leo, Lucas, Lovisa, Theo, Ella K
Åk 4 Naomi, Juystina, Isabelle, Liam.
Åk 5 Maja, Angelina, Alvin, Casper.
Åk 6 Erion, Simon, Shanelle, Tova.

Lärare

Malin Elfman, Veronica Kylin, Carolina Gunner och Anna Nävehed.

Trivselprogrammet på var ett av de vinnande bidragen till Årets idé

Årets idé är ett nyinrättat stipendium på 100 000 kronor där medarbetare eller hela arbetsgrupper inom Årjängs kommun kunde lämna in bidrag. Årjängs kommun vill genom detta stipendium stimulera verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, nytänkande och nyskapande i kommunen.

Juryns motivering
"Genom att kombinera olika vetenskaper, teori och praktik skapar ni ett sammanhang, och trygghet för elever och lärare genom delaktighet och inflytande"

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 december 2018