Lyssna

Stora Jobbstudien

Publicerad 2018-04-27 14:41

Som enda Värmländska kommun deltog Årjäng i analysföretagets Karios Futures nationella undersökning ”Stora Jobbstudien” Den utmynnade i en rapport som ger oss vägledning om arbetslivets framtid, med fokus på hur olika platsers förutsättningar skiljer sig åt.

Rapportens huvudsakliga slutsatser – i utdrag

Framtidens arbetsliv är ett nytt cybersocialt system

Digitali­sering och automatisering driver fram ett alltmer självgående och sammanlänkat system mellan människor och maskiner – men där paradoxalt nog de sociala, genuint mänskliga kvaliteterna blir viktiga att värna och utveckla.

Det finns åtta kommuntyper med olika förutsättningar

 1. Smetskapare – Här är inpendlingen hög. Transportinfrastruktur utgör en stor del av ytan, och det är många taxibilar.
 2. Oaser – i allmänhet litet och småskaligt arbetsliv, eftersom många arbetar i storstan intill.
 3. Regionhubbar – här finns storskalig offentlig sektor, ofta i formen av större sjukhus eller förvaltning.
 4. (G)lokala tillverkare - industri, produktion och teknik som konkurrerar på en global marknad.
 5. Upplevelseskapare - är en liten grupp, där branschkoncentrationen är hög, hotell och restaurang, shopping samt kultur och personliga tjänster är överrepresenterade.
 6. Småstäder*
 7. Landsorter*
 8. Naturbrukare.*

* Utmärker sig genom att ligga nära riksgenomsnittet i det mesta. Få gemensamma egenskaper sticker ut.

Årjängs kommun är en upplevelseskapare med betydande inslag av
lands- och naturort

Uppkoppling mot det som växer avgör framtiden för de flesta platser

De allra flesta kommuner behöver kopplas upp mot annat som växer: i form av de riktigt stora städernas arbetsmarknader, globala turistströmmar eller produktionskedjor.

Framtidens kompetensbehov handlar om att hantera människa och maskin.

 

Bra plats och arbetsplats tillsammans attraherar kompetens

För att kunna utarbeta dessa helhetserbjudanden har vi tagit fram verktyget Målgruppsmaskinen som skapar förståelse för vad som krävs för att locka en viss kompetens.

Enkätundersökning i Årjäng

I tillägg till den stora jobbstudien har Årjäng gjort en enkätundersökning som gått ut till cirka 500 företag i vår kommun. Resultatet från enkätundersökningen har använts som grund i analysarbetet där även våra lokala förutsättningar som arbetskommun undersökts och hur kopplingar till förändringar i omvärlden påverkar oss.

Hett eftertraktade kompetenser på kort sikt i Årjäng

 • Säljare
 • Tekniker/ingenjörer
 • Byggare
 • Förare

Årjängs företagare betonar vikten av social kompetens

 

På längre sikt har Årjäng näringsliv behov av dessa kompetenser

 • Avancerade tekniker som civilingenjörer och IT-folk
 • Serviceinriktade säljare·
 • Upplevelsemakare - arbetar med att öka värdet i upplevelser och få kunder att känna friktionsfrihet,energi, magi och unikitet.
 • Specialisthantverkare
 • Praktiska pedagoger

Hur lockar vi dessa kompetenser

 • Avancerade tekniker  - Bra betalt och intressanta utvecklingsmöjligheter och en så smidig tillvaro som möjligt för att nå staden
 • Serviceorienterade säljare - Alltid visa vad nästa steg för dem i karriären kan bli
 • Upplevelseskapare lockas med Egenutveckling och mysiga platser
 • Specialisthantverkare lockas med Trygghet och stabilitet, gärna på landet
 • Praktiska pedagoger lockas med De hela tiden får kvitto på att de lyfter andra

Fler invånare

Vi vill inte bara locka kompetenser utan vi vill även att människor bosätter sig i vår kommun. Dessa punkter är viktiga för att locka nya invånare.

 • Tryggt/låg brottslighet
 • Nära till naturen
 • Lugnt
 • Bra bostäder
 • Nära till vatten, hav eller 
 • Bra kommunikationer
 • Rent och snyggt
 • Nära till affärer
 • Vackert
 • Mycket parker/grönområden

Sammanfattade utmaningar

 • Utveckla upplevelseskapandet - Både när det gäller besöksnäring och handel. Viktigt att ligga i framkant.
 • Utveckla servicekompetenser och sociala kompetenser för framtiden
 • Mer visionärt
 • Mer samarbeten kring paketering och koncept
 • Axla boenderollen
 • Stor möjlighet i vacker och trygg miljö nära storstad
 • Hot i inställning/attityd, samt regler vi inte rår över själva, till exempel strandskydd
 • Fiber viktigt
 • Barnfamiljer viktig grupp
 • Inskränkthet kan vara ett hinder

Tillsammans

Dessa studier ger oss vägledning och förståelse för vad som krävs, för att vi tillsammans ska kunna skapa en hållbar tillväxt och fortsätta utveckla kommunens näringsliv. Tillsammans går vi vidare och skapar en attraktiv arbets- och boende kommun.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 april 2018

Kontakt


 • Näringslivsstrateg
  Direkt: 0573-140 70
  Nertomtsvägen 5
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • Personalchef
  Direkt: 0573-140 11

Läs mer här