Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Kommunfullmäktige i korthet
Lyssna

Kommunfullmäktige i korthet

Publicerad 2018-03-05 16:09

Här kan du läsa en kortfattad sammanställning av Kommunfullmäktiges protokoll från sammanträdet den 26 februari.

Kommunfullmäktige måndagen den 26 februari

Kommunens sjukskrivningstal

Personalchef Kerstin Krogh berättar om sjukskrivningsläget för de anställda inom Årjängs kommun. Sjukskrivningstalen har gått ner de senaste åren och ligger nu på 4,98 % Kommunen hade satt som mål att nå 4,8 % under 2017. Målet nåddes inte helt men det arbetas på flera sätt för att sjukskrivningstalen ska fortsätta att minska.

Allmänhetens frågestund

Under allmänhetens frågestund ställs en fråga om hur kommunen har jobbat, eftersom man har lyckats minska antalet olika personer en vårdtagare inom hemtjänsten får besök av från 20 till 13. Frågan besvaras på nästa fullmäktige eftersom den svarande var frånvarande på grund av sjukdom.

*Interpellation om samverkan

En interpellation ställs till kommunstyrelsens ordförande Daniel Schützer från centerpartiets Kent Norman. Den gäller vilken samverkan Årjängs kommun har med andra kommuner för att kommunen ska klara av sitt uppdrag med ökade krav och behovet av kompetens inom vissa områden.

*Medborgarförslag om lekställning

Fullmäktige har besvarat ett medborgarförslag från ett barn som går på förskolan Humlan vid Holmedals skola. Under resans gång hade önskemålet om att få en karusell ändrats till att få en lekställning istället. Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget.

Byte av golv i Töcksfors sporthall

Kommunfullmäktige beslutar att golvet ska bytas i Töcksfors sporthall då ytbeläggningen är sliten och sprucken samt att det är sättningar i golvet på flera ställen.

Tillagningskök förskolan Skogsgläntan

Det beslutas att skjuta till mer investeringsmedel för att Skogsgläntans mottagningskök ska bli ett tillagningskök. Detta som en konsekvens för att kommunen tidigare har beslutat att åter öppna tillagningsköken i ett antal förskolor.

*Medborgarförslag om mer centralt läge av busshållplats

Medborgarförslaget handlar om att kommunen ska verka för att busslinjen Oslo – Stockholm ska stanna på ett mer centralt läge i Töcksfors, förslagsvis vid Centralen.

*Medborgarförslag om användande av fyrverkerier

Medborgarförslaget gäller ett önskemål om att komplettera den lokala ordningsstadgan för att begränsa användandet av fyrverkerier. Syftet är att inte utsätta djur och människor för stress och lidande samt att undvika skador på miljön.

*Motion om förlängning av gång- och cykelväg i Töcksfors

Centerpartiet har lämnat in en motion om att ta fram en plan för förlängning av gång- & cykelväg fram till Källhultsvägen i Töcksfors.

*Medborgarförslagen och motionen lämnades till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Vad är interpellation, medborgarförslag och motion?

Interpellation

En fråga från en ledamot i Kommunfullmäktige till kommunalrådet, nämndordförande eller annan politiker i ledande ställning.

Medborgarförslag

Den som är skriven i Årjängs kommun får lämna förslag till kommunfullmäktige om något den vill ändra på.

Motion

Ett nytt ärende som får väckas av en ledamot i kommunfullmäktige.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 8 mars 2018

Kontakt

Protokoll Kommunfullmäktige