Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/Goda resultat i Årjängs kommuns första medborgarundersökning
Lyssna

Goda resultat i Årjängs kommuns första medborgarundersökning

Publicerad 2019-12-18 15:00

Varje år genomför Statistikmyndigheten (SCB) en medborgarundersökning där invånarna tillfrågas om hur det är att leva och bo i Sveriges kommuner. I år deltar Årjängs kommun för första gången i undersökningen. Målet är att göra kommunens verksamhet ännu bättre.

– Vi har valt att delta i medborgarundersökningen för att vi vill utveckla vår kommun och bli ännu bättre. Det är glädjande att vår svarsfrekvens på 43 procent ligger över genomsnittet av de 135 kommuner som har deltagit i undersökningen. Det visar att våra invånare är engagerade och vill vara med och påverka kommunens utveckling, säger Birgitta Evensson, kommunchef i Årjängs kommun. 

Resultatet i attitydundersökningen
Medborgarundersökningen delas in i tre övergripande områden, kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i kommunen. Årjängs kommun får ett högre resultat än genomsnittet på samtliga tre områden. På frågorna om hur det är att bo och leva i Årjängs kommun får kommunen höga poäng. Dessutom uppger invånarna att de skulle rekommendera andra att flytta till Årjängs kommun. De områden som får ett lägre värde i attitydundersökningen är nöjesutbudet, kommunikationer samt närheten till eftergymnasiala skolor som högskolor och universitet.

När det gäller invånarnas syn på kommunens olika verksamheter får Räddningstjänsten och Vatten- och avloppsverksamheten högst betyg tillsammans med bland annat förskola, grundskola, äldreomsorg, fritids- och kulturverksamhet.

Kring möjligheten att ha inflytande i kommunen svarar invånarna att det är enkelt att komma i kontakt med politikerna och att de är nöjda med informationen från kommunen. Årjängs kommun får ett resultat över genomsnittet när det gäller invånarnas möjlighet att kunna påverka utvecklingen av kommunen.

 – Vi är mycket tacksamma över att vi får ett så bra betyg av våra invånare på kommunens utbud och service. Vi har också fått en bra bild av invånarnas önskemål kring fortsatt utveckling genom medborgarundersökningen. Särskilt viktiga är frågorna om utbud av utbildning, möjligheten att kunna påverka kommunens utveckling och tillgången till kommunikationer. Årjäng har en unik placering mellan Oslo och Stockholm och det är viktigt att det finns bra kommunikationer både till och från Årjängs kommun. Dessutom är vårt mål att öka antalet invånare i kommunen. Vi ska vara Värmlands tillväxtkommun, säger Daniel Schützer (S), kommunstyrelsens ordförande i Årjängs kommun. 

Kommande satsningar i Årjängs kommun
Årjängs kommun är i en expansiv fas med flera större byggprojekt inplanerade. En ny förskola och skola ska byggas i Töcksfors och det planeras även för nya bostäder och en ny simhall i Årjängs kommun. Sedan flera år tillbaka har kommunen satsat extra mycket på att rusta upp och asfaltera de kommunala vägarna. Tillgången till gång- och cykelvägar, förebyggande åtgärder för att öka tryggheten, en ny kommunikationsplattform, fler E-tjänster och utökad medborgardialog är också prioriterade koncernmål för perioden 2020-2023.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 december 2019

Kontakt

Läs undersökningen på statistikmyndigheten SCB