Hem/Invånare/[Nyhetslista invånare]/En resa mot gemensamt mål
Lyssna

En resa mot gemensamt mål

Publicerad 2018-11-09 11:17

Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetar drygt 20 personer. Verksamheten är uppdelad i två huvud- kategorier, hjälp till vuxna och hjälp till barn och familjer. De har under sista året genomfört ett förbättringsarbete som bidragit till att alla medarbetare, oavsett arbetsområde blivit ett sammansvetsat team som hjälps åt där det behövs. Förbättringarna ger även ett bättre flöde och snabbare handläggning av ärenden.

Några av IFO:s medarbetare vid ”morgontavlan”

Morgonmötet en viktig kugge i maskineriet

Varje morgon startas med ett morgonmöte där alla deltar. — Här fångar vi upp hur dagen ser ut och strukturerar upp vårt arbete. Här kan vi enkelt lyfta om vi behöver hjälp under dagen och vem som kan stötta upp. Ett enkeltmen väldigt effektivt forum för dialog, feedback och samarbete. säger Carolin som är 1:e socialsekreterare.
— Att hjälpas åt över områdesgränserna fungerar jättebra och ger oss en insyn i och kunskap om varandras arbete, säger Johanna som är handläggare. — På tavlan står det även vilka som är ute på uppdrag och när de förväntas vara tillbaka, detta är en extra säkerhet och trygghet för oss, fortsätter Caroline.

Vi-känsla

— Hela den här processen har gjort att vi kommit varandra närmre, är tryggare med varandra och verkligen blivit ett team. Vi ser varandra, bryr oss om varandra och har kul på arbetet. Detta är väldigt viktigt då det ibland kan vara tunga och svåra ärenden. Tryggheten gör att vi alltid har någon att ventilera våra tankar och känslor med när det är tungt, säger Viktoria som är socialsekreterare.

Fler professioner och andra kompetenser

— Vi har även medvetet anställt medarbetare från andra professioner och med andra kompetenser som arbetar som behandlare i vårt öppenvårdsteam. De har till exempel en bakgrund inom skolan och förskolan. Helt naturligt har de stor erfarenhet av att samtala med barn och föräldrar. Det förenklar även dialogen mellan IFO och skola/förskola
när de har samma bakgrund. Den stora fördelen är att det mesta av förarbetet är klart när det hamnar på handläggarens bord vilket ger en snabbare handläggning av ärendena, säger Caroline.

Klienten i fokus

IFO har även kartlagt hur deras processer ser ut och genomfört ett antal förbättringsåtgärder. Till exempel har glappet mellan beslut om insats och genomförande av densamma förkortats. De har även förbättrat uppdrags-beskrivningen till behandlarna i öppenvårdsteamet och ger tydligare uppdrag som bidrar till ett bättre flöde. Behandlarna
arbetar bland annat med att aktivt ge stöd i familjer, eller hjälp vid missbruksproblematik. Nästa steg är att se över hur de samarbetar med externa parter som till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 

Vi finns för att hjälpa till

— Vi jobbar aktivt med vårt och kommunens varumärke. Vi vill att våra klienter ska känna sig trygga och uppfatta oss som en hjälp. Precis som hemtjänsten är vi en verksamhet som erbjuder hjälp som är en rättighet för våra invånare att ta del av. Vi finns här för att hjälpa till, avslutar Viktoria.

IFO:s förändringsarbete var ett av de vinnande bidragen till Årets idé

Årets idé är ett nyinrättat stipendium på 100 000 kronor där medarbetare eller hela arbetsgrupper inom Årjängs kommun kunde lämna in bidrag. Årjängs kommun vill genom detta stipendium stimulera verksamhetsutveckling, förbättringsarbete, nytänkande och nyskapande i kommunen.

Juryns motivering

"Ni har tagit arbetssätt, arbetsmiljö och brukarnas upplevelse till en ny nivå genom allas engagemang, gemensamt synsätt och ökad transparens"

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 9 november 2018