Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Demokratideklaration för en stark demokrati
Lyssna

Demokratideklaration för en stark demokrati

Publicerad 2020-10-23 07:45

Idag fredag 23 oktober klockan 14:00 genomfördes en extra speciell händelse i Värmland. Då samlades Kommittén Demokrati 100 år, Länsstyrelsen, Region Värmland och länets 16 kommuner för signering av en deklaration för en stark demokrati. Bakom initiativet står Kommittén Demokrati 100 år som ligger under Kulturdepartementet och leds av Peter Örn.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/demokratin100/.

Bakgrund

2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Under året och nästa år, 2021, genomför regeringen därför en nationell kraftsamling "Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati" för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden. I arbetet planeras insatser och aktiviteter i nära samarbete med aktörer som arbetar med demokratifrågor som myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhälle, skolväsende med flera. Insatserna ska samlas under rubriken Vår demokrati – värd att värna varje  dag. https://vardemokrati.se/kommitten/uppdrag/

Kommittén Demokrati 100 år har tagit fram en deklaration som syftar till att konkretisera de olika satsningarna och initiativen kring demokratin. Deklarationen bygger på åtaganden som aktören, genom signering av deklarationen, ställer sig bakom / åtar sig att göra under 2021.

Demokratisatsning Värmland 2021

Dialog har förts mellan Länsstyrelsen, Regionen och kommunerna (KSO) där man varit samstämmiga i ett antal gemensamma åtaganden, bl a om ett stärkt samarbete i frågor som rör demokrati, samt en gemensam satsning på en Demokrativecka exakt ett år innan valet, i september 2021.  

Signering av deklaration

Peter Örn, ordförande för kommittén Demokrati 100 år deltog idag på Residenset i Karlstad med landshövding Georg Andrén och regionfullmäktiges ordförande Jane Larsson. Kommunstyrelseordförande deltog via länk.

Vid signeringen med Länsstyrelsen, Region Värmland och länets 16 kommuner signerade alla varsin deklaration med Kommittén Demokrati 100 år. Totalt 18 deklarationer skrevs under idag.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2020

Kontakt