Hem/Invånare/Nyhetslista invånare/Årjängs Fjärilspark uppmärksammas av Naturskyddsföreningen
Lyssna

Årjängs Fjärilspark uppmärksammas av Naturskyddsföreningen

Publicerad 2020-07-20 10:34

Fjärilsparken i Årjäng har uppmärksammats i Naturskyddsföreningens rapport Sverige surrar 2020. I rapporten lyfter Naturskyddsföreningen lyfter fram 18 goda exempel för att gynna pollinatörer i Sveriges kommuner.

Bilden kan innehålla: 1 person, växt, blomma, utomhus och natur

Arbetet med att gynna pollinerade arter är väldigt viktigt då läget för de vilda pollinatörerna är allvarligt. Bara i Sverige har en tredjedel av våra cirka 270 vilda biarter börjat försvinna. För oss människor är pollinatörers arbete livsviktigt då det är förutsättning för en stor del av vår matproduktion. Pollinatörer är också lika viktiga för den biologiska mångfalden och det är just därför det behövs omfattande åtgärder för att vända denna utveckling och istället gynna pollinatörerna.

Om projektet

I ett äldre LONA-­projekt inventerades kom­munens naturskyddsområden med delmålet att uppmärksamma kommuninvånare på att dessa finns. I och med det väcktes idén om att  bygga en fjärilspark centralt i Årjäng.Tanken bakom parken var att människor med funktionsvariationer skulle kunna nyttja området, eftersom flera av kom­munens naturskyddsområden är kuperade och svårtillgängliga om man är rullstolsbu­ren. Vid nästa ansökningstillfälle för LONA­-bidrag ansökte kommunen om att anlägga en fjärilspark på området för en gammal tågsta­tion som stod outnyttjad.

Fjärilsparken - en park för alla!

När ansökan god­kändes anlitade kommunen en landskapsar­kitekt som ritade ett förslag, med två parallella mål - skapa mer livsmiljöer för polli­natörer i staden och anlägga en park som är tillgänglig för alla. Eftersom området var en gammal tågstation var marken en hårdgjord yta. Kommunen valde därmed att inte gräva ner rabatter och plante­ringar, utan anlade istället parken ovanpå den hårdgjorda ytan. På så vis så kan den som vill delta i plantering och ogräsrensning utan att behöva böja sig ner.

I parken finns nu ängsytor med långa blomningssäsonger, ett par fågelhol­kar, och ett stort insektshotell som kommunen byggt stommen till och skolbarn fyllt med ma­terial. Kommunen har gått vidare och ansökt om ett nytt LONA­-projekt för att anlägga en slåt­tervall i anslutning till parken och plantera fler träd runt området för att förlänga blomningssä­songen för pollinatörer.

Rapporten ska inspirera fler kommuner

Målet med Naturskyddsföreningens rapport är att inspirera fler kommuner som kan ta lärdom för att komma igång med eller fortsätta utveckla ett befintligt arbete för att gynna pollinatörer. Att Årjängs kommuns Fjärilspark lyfts fram som ett av de 18 goda exemplen är mycket glädjande.

Mer information

Rapporten finns att läsa på Naturskyddsföreningens webbplats

Följ arbetet och dela med dig av bilder i Fjärilsparkens Facebookgrupp

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 juli 2020