Lyssna

Skolskjutsar

Barn i förskola och skola har rätt till skolskjuts beroende på avstånd mellan bostad och skola. Ibland måste du som förälder ansöka om skolskjuts som vid växelvis boende, i mån av plats eller vid särskilda skäl. Ditt barn kan få vänta på skolbussen efter skolan.

Foto: Sonja Lundström

Kostnadsfri skolskjuts

Du behöver inte ansöka om skolskjuts utan detta sköts av din skola.

Förskola / grundskola

Har du barn i förskoleklass (6 år) eller grundskola och bor tillräckligt långt från skolan kan du ha rätt till skolskjuts. Vilka avstånd som gäller varierar beroende på vilken klass ditt barn går i.

Särskoleelever

Elever som är inskrivna i särskoleverksamhet har rätt till skolskjuts till den anvisade skolan.

Rätten till skolskjuts gäller inte inom tätbebyggt område eller till och från fritidsverksamheter.

Skolväg och avstånd

Med skolväg menas kortast användbara väg mellan adressen ditt barn är folkbokförd och den skola som barnet tilldelats av kommunen. Mellan årskurs 3 till 4 och årskurs 6 till 7 ökar avstånden. Detta kan innebära att ditt barn inte längre är skolskjutsberättigad.

Avstånd mellan hemmet och skola

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 4 km

Avstånd mellan hemmet och hållplats

Du ansvarar för att ditt barn kommer till och från hållplatsen. 

 • Förskoleklass (6 år) + grundskola åk 1 - 3: mer än 2 km
 • Grundskola åk 4 - 6: mer än 3 km
 • Grundskola åk 7 - 9 : mer än 3 km

Skolbussar

Turkartor

Alla skolskjutsar har egna turkartor. Kartor med bussturer hittar du i högermenyn.

Vänta på skolbuss

Skolbussarna kör efter tidsscheman utifrån skolornas start- och stopptider. Om ditt barn slutar tidigare en eller flera dagar i veckan blir det väntetid på skolan till bussen går hem. Håltimmar tas inte hänsyn till. 

Missat bussen

Om ditt barn missar bussen är det du som förälder som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Kommunen står inte för eventuella extra kostnader som du får i samband med detta.

Sen eller utebliven buss på morgonen

Om bussen inte kommer kan den vara försenad eller ha blivit inställd. Om detta händer ringer du till Trafikupplysningen för att få besked om orsak. När du ringer väljer du alternativet, upplysning om tåg och buss. Där kan du bli ombedd att uppge vilken kommun du bor i och fordonnummer på den buss det gäller. Bussarnas nummer hittar du på ett eget dokument i högermenyn.

Linjetrafik parallellt med skolbussar

Ditt barn kan bli hänvisad att åka skolskjuts med ordinarie linjetrafik. Värmlandstrafiks linjebussar 104, 700, 702 samt Västtrafiks linjebuss 755 går enligt tidtabellerna parallellt med entreprenörsbussarna. Deras tidtabeller hittar du på respektive webbplatser. Linjetrafikens bussar finns inte med på skolbussarnas turkartor.

Ansökan om skolskjuts

Det finns tillfällen där du ska ansöka om skolskjuts för ditt barn. Detta gäller barn som har växelvis boende eller om barnet går i en annan skola än där det är folkbokfört. Du kan också ansöka om skolskjuts om du har särskilda skäl.

Växelvis boende - ansök senast 31 maj

Du som förälder har rätt att få behovet av skolskjuts prövat om barnet har växelvis boende. Båda föräldrarna ska vara folkbokförda i kommunen. Ditt barn ska vistas lika mycket och ha ett varaktigt boende hos båda. Barnet ska vara folkbokförd i det skolområde där hen går i skola. Ansökan gör du varje läsår och ska vara inlämnad senast 31 maj.

Val av annan skola - ansök i mån av plats

Om ditt barn går i en annan skola än där det är folkbokfört har man inte rätt till skolskjuts. Men du kan ansöka om skolskjuts för ditt barn i mån av plats. Om din ansökan beviljas åker barnet med ordinarie turer och hållplatser till dess att du meddelas om annat. Sådan förändring kan ske mitt under pågående termin.

Särskilda skäl

Du kan ansöka skolskjuts om du har särskilda skäl. Det gäller om barnet har medicinska skäl eller bor vid trafikfarlig väg. Beslut fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 30 november 2017

Vid frågor kontakta


 • Skolskjutshandläggare
  Direkt: 0573-142 06
  Box 908
  672 29 Årjäng

  mån-tors 08.00-12.00

Mer information

Värmlandstrafik

Nya tidtabeller from 10 december 2017

Västtrafik

Linje 755

Trafikupplysningen

Vid förseningar eller inställda turer ring 0771-32 32 00.
Öppettider måndag-fredag 06.00-20.00.

Film om skolskjuts

Här kan du titta på tre korta filmer som vänder sig till barn mellan 6-12 år som ska börja åka skolskjuts.

Före resan