Lyssna

Särvux

Om du är vuxen med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har du möjlighet att läsa på Särvux från och med andra kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Vit prästkrage med insekt

Foto: Therese Arvidsson/gymn

Särskild utbildning för vuxna

Frivillig skolform

Särvux är en frivillig skolform. Enligt skollagen har varje kommuninvånare som är utvecklingsstörd eller har förvärvad hjärnskada rätt att delta i särskild utbildning för vuxna om man är: 

  • Bosatt i Sverige
  • Har fyllt 20 år andra kalenderåret
  • Saknar kunskaper
  • Har förutsättning att klara kursen

Kurser och kostnader

Hos oss kan du läsa allmänna kurser motsvarande träningsskola och grundläggande nivå som bidrar till att öka din självständighet och delaktighet i vardagen. Kurser på gymnasial nivå styrs av efterfrågan och behov. Ibland finns yrkesinriktade kurser att söka på gymnasial Särvux. Utbildningen kostar ingenting. Du kan få betala för vissa läromedel eller utrustning, som till exempel arbetskläder eller lunchlåda.

När kan jag söka?

De flesta kurser startar i augusti varje år och avslutas i juni. Men Särvux har löpande intag i mån av plats. För att studera på Särvux skickar du in en ifylld ansökan. Det är viktigt att du lämnar kopior på betyg eller intyg från tidigare utbildningar.

Individuell studieplan

I samband med att du börjar studera upprättas en individuell studieplan för dig. Detta sker i ett inskrivningsmöte. Planen utgår från dina behov och förutsättningar och innehåller dina utbildningsmål samt din planerade omfattning av studierna. Du ska känna att du klara av målen i din individuella studieplan så att du kan gå vidare i din kunskapsutveckling. 

Betyg eller intyg

Betyg sätts på alla genomgångna kurser. Betygssystemet är från E - A. Om du inte uppnår målen i en kurs får du intyg. På träningsskolenivå finns endast intyg.

Studieuppehåll eller studieavbrott

Om du har påbörjar en kurs eller en delkurs och uteblir från den under mer än tre veckor i följd anses du ha avbrutit kursen eller delkursen. Detta gäller inte om frånvaron har berott på sjukdom eller beviljad ledighet. Du kan göra studieuppehåll när som helst, om du behöver.

Diskriminering och kränkande behandling

I vår skola ska alla känna sig trygga och trivas. Alla ska tänka på att göra det trevligt för varandra. I skollagen står det att man inte får diskriminera, eller trakassera någon annan människa.

Appen Matglad

I undervisningen använder Särvux appen Matglad på surfplattan. Appen öppnar nya möjligheter att påverka och planera innehållet i måltider, sköta inköp och tillaga mat.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 30 maj 2016

Kontakt

Dokument

Skolverket

Matglad

Läs mer