Lyssna

Särskola- utbildning för dig med utvecklingsstörning

Särskolan ska ge eleven med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad efter individens förutsättningar. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling och social gemenskap. Utbildningen ska också ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Särskola på olika utbildningsnivåer

Särskola finns inom grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. På grundskolenivå kallas den för grundsärskola. På gymnasienivå kallas särskolan för gymnasiesärskola. 

Är du vuxen med utvecklingsstörning kan du läsa olika kurser på särskild utbildning för vuxna. I Årjäng kallas skolformen för Särvux.

Individens lärande och utveckling i fokus

I särskolan arbetar pedagogerna med att skapa en studiemiljö som erbjuder goda villkor för individens lärande. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sina förmågor, sitt tänkande och göra framsteg utifrån sina förutsättningar. Särskolans arbete är att utmana och stimulera elevens lärande och att ge stöd i den utveckling som sker.

Särskolans styrning

Skolverket är den myndighet som styr och reglerar särskolans utbildningsformer. En annan statlig myndighet är Specialpedagogiska skolmyndigheten. Myndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö. Specialpedagogiska skolmyndigheten förkortas SPSM.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 18 oktober 2016

Specialpedagogiska skolmyndigheten

gå direkt till www.spsm.se