Lyssna

Ledighetsansökan

Ibland kan du behöva ha ledigt på en skoldag. Då söker du ledigt på en särskild blankett. Vill du resa utomlands ska resan förläggas till lov och ledigheter.

Ledighetsansökan för grundskolan

Årjängs kommun har beslutat att elev i grundskolan har rätt till ledighet i högst tre dagar per läsår. Ytterligare ledighet i upp till 10 dagar kan beviljas av klasslärare om särskilda skäl föreligger och eleven bedöms kunna nå undervisningsmålen trots frånvaron, ref: Skollagen, 2010:800, 7 kap 17, 18 §§ .

Ansökan om ledighet görs på blankett - se länk till höger. Blanketten undertecknas av båda vårdnadshavarna och lämnas till klassläraren i god tid före ledigheten.

Längre ledigheter än 10 dagar beviljas vanligen inte, ansökan om längre ledighet än tio dagar lämnas till rektor.

Ledighetsansökan för gymnasieskolan

Du som studerar på den kommunala gymnasieskolan ansöker i god tid om ledigt på blanketten till höger. Om du är under arton år ska din förälder skriva under ansökan. Mentor beslutar vid 1, 2 eller 3 dagars ledighet i följd eller vid del av dag. Rektor beslutar i övriga fall.

Ledighet kan beviljas vid sjukhusbesök, begravningar och liknande.

Ledighet beviljas inte för utlandsresor eller liknande. Dessa aktiviteter ska du lägga på skolledigheterna.

Inläsning på egen hand

Du ansvarar själv för att undersöka och ta ikapp det skolarbete som du missar under din beviljade ledighet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 2 februari 2016

kontakt

Ledighetsansökan