Hem/Invånare/Utbildning & barnomsorg/Gymnasieskola/Terminer, lov och ledigheter
Lyssna

Läsårstider

Här hittar du grundskolans, gymnasieskolans samt allmänna förskolans läsårstider.

Hur bestäms läsåret?

Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar när terminerna startar och slutar. Enligt grundskoleförordningen ska läsåret börja i augusti och sluta i juni. Läsåret ska dessutom bestå av minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar.

Studiedagar

Det är Barn- och utbildningsnämnden som bestämmer vilka dagar under läsåret som personal ska planera skolarbetet och fortbilda lärare. 

Ledighet för elev

Förskoleklass

Förskoleklass är inte en obligatorisk verksamhet, så det krävs ingen formell ledighetsansökan. Det räcker med att personalen informeras i god tid.

Grundskolan

Om ditt barn behöver vara ledigt från skolan måste du ansöka om detta. Ledighetsansökan lämnas till klasslärare eller mentor i god tid före ledigheten. Om ledigheten avser mer än tio dagar per läsår ska den även beviljas av skolans rektor. Blankett för ledighetsansökan hittar du här till höger.

Ersätt missad kunskap

Du som vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för ditt barns skolgång. Ansvaret innebär att det ska finnas goda skäl för ledigheten samt göra det möjligt för ditt barn att ta igen missad undervisning.

Grundskola och gymnasieskola

Höstterminen 2017

Elever
Personal
Elever
Personal

Höstlov

Övriga lovdagar/studiedagar

Terminsstart

Terminsslut

2017-08-21
2017-08-10
2017-12-20
2017-12-21

2017-10-09 – 2017-10-13

2017-10-30


Vårterminen 2018

Elever
Personal
Elever
Personal

Sportlov

Påsklov

Övriga lovdagar/studiedagar

Terminsstart

Terminsslut

2018-01-10
2018-01-08
2018-06-14
2018-06-21

2018-02-26 – 2018-03-02

2018-04-03 – 2018-04-06

2018-04-30, 2018-05-11

Allmän förskola

Avgifter och verksamhetstider

Allmänna förskolan egna läsårstider. Hel barnomsorgsavgift betalas från vårterminens slut till nästa nästa termin börjar. Verksamheten följer skolans läsår. Du som har allmän förskoleplats följer dessa datum.
Du som har tillsynsbehov men klarar dig inom 15 timmar per vecka lämnar som vanligt efter ditt schema även vid lov.

Läsåret 2017/2018

Höstterminen

Vårterminen

Höstlov

Sportlov

Påsklov

 

2017-08-21 - 2017-12-20

2018-01-10 - 2018-06-14

2017-10-09 - 2017-10-13

2018-02-26 - 2018-03-02

2018-04-03 - 2018-04-06

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 april 2016

Kontakt

Behöver du eller ditt barn söka ledigt?

Skriv ut