Lyssna

Elevhälsan

Du ska må bra och trivas i skolan. Elevhälsan på Årjängs gymnasieskola arbetar förebyggande och ger vägledande stöd till dig.

Helhetssyn

Elevhälsan arbetar tillsammans med rektor och annan personal för en helhetssyn på din studiesituation. Elevhälsan gör hälsokontroller, erbjuder tips och stöd om studieteknik och hjälper dig med vägledning om olika studieinriktningar eller yrkesvalsfrågor. Du kan också vända dig till Elevhälsan om du går igenom en jobbig situation eller behöver någon att prata med.

I Elevhälsan ingår:

  • skolkurator
  • skolsköterska
  • specialpedagog
  • studie- och yrkesvägledare
  • rektor

Kränkande behandling

Årjängs gymnasieskola har tagit fram en plan mot kränkande behandling som beskriver hur man ska jobba med saker som diskriminering och kränkande behandling.

Alkohol och droger

Alla elever och personal på Årjängs gymnasieskola ska känna sig trygga och fria från drogernas negativa konsekvenser och budskap. I skolans alkohol- och drogpolicy kan du läsa hur skolan arbetar med detta.

Krishantering

Krisplanen beskriver skolans rutiner för hantering vid akuta kriser.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 november 2017

Vi i elevhälsan

Dokument