Lyssna

Ledighet

Förskoleklass:

Förskoleklass är inte en obligatorisk verksamhet så det krävs ingen formell ledighetsansökan utan det räcker att personalen informeras.
Har eleven en plats i förskoleklassen så förväntas det att eleven är närvarande i verksamheten när det inte är sjukt eller behöver vara ledigt av någon anledning.

Fritids:

Till fritids ska schema lämnas för den tid barnet har omsorgsbehov. Regler för vistelsetiden på fritids kan ni läsa mera om på barnomsorgens sida där regler och villkor för skolbarnsomsorgen beskrivs.
Det är mycket viktigt att schema som lämnas in stämmer och att vårdnadshavare anmäler förändringar i schemat till personalen på avdelningen.

Grundskola:

På grundskolan har eleverna skolplikt.
Ledighet söks på särskild blankett.
Ledighet för 1-10 dagar per läsår kan beviljas av klasslärare eller mentor.
Vid ledighet för 11 dagar eller längre lämnar klassläraren eller mentorn ansökan vidare till rektor för beslut.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 5 mars 2014

Läs mer om lov och ledigheter