Hem/Invånare/Kommun & politik/Val till Europaparlamentet
Lyssna

Val till Europaparlamentet

Valet till Europaparlamentet sker den 26 maj 2019, genom att rösta är du med och påverkar vilka partier som ska representera Sverige. Europaparlamentet beslutar bland annat tillsammans med ministerrådet om nya EU-lagar, parlamentet beslutar även om budgeten för EU och kontrollerar hur EU-kommissionen arbetar. Nedan kan du läsa mer om hur du kan rösta i Årjängs kommun.

Vem får rösta?

Det grundläggande kriteriet för att få rösta är att du senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Därutöver finns det särskilda regler.

Rösträtt till Europaparlamentet

För att få rösta till Europaparlamentet krävs det:
• svenskt medborgarskap och att du är eller har varit folkbokförd i Sverige
• medborgarskap i något av EU:s medlemsländer och att du är folkbokförd i Sverige

Är du medborgare i ett annat EU-land måste du anmäla till länsstyrelsen att du vill rösta i Sverige istället för i hemlandet. Anmälan ska göras senast 30 dagar före valdagen.

 Hur gör man för att rösta?

Du kan

  • rösta i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta var som helst i Sverige
  • rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare)

Förtidsrösta eller rösta på valdagen

Om du är förhindrad att rösta i din vallokal på valdagen, kan du förtidsrösta. För att kunna förtidsrösta måste du kunna styrka vem du är, dvs. ha med dig legitimation (med ett foto på). Du måste också ha med dig ditt röstkort, eftersom det skall användas då din röst skickas till rätt valdistrikt.

Om du är utomlands innan valet, kan du också förtidsrösta därifrån. Upplysningar om hur det går till kan du hitta på valmyndighetens webbplats.

Huvuddelen av all röstning i valet äger rum i vallokalen på valdagen. Då går du till den vallokal, som hör till det valdistrikt där du bor. Uppgift om din vallokal får du på det röstkort, som skickas ut till dig inför varje val. För att kunna rösta måste du kunna styrka vem du är, dvs. ha med dig legitimation (med ett foto på).

Röstning med bud

Om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan ta dig till vallokalen eller förtidsröstningen kan du rösta med hjälp av ett bud. Du gör då i ordning din röst själv och lägger den (i närvaro av ett vittne) i ett särskilt ytterkuvert. Därefter låter du en person som du litar på lämna rösten i din vallokal eller på ett förtidsröstningsställe. Bor du utmed en lantbrevbärarlinje, kan lantbrevbäraren fungera som bud.

Känner du ingen som kan vara bud åt dig, kan du vända dig till kommunen, och be att kommunen skickar ett bud som hämtar din röst och lämnar den i röstningslokalen.

Vill du veta mera om budröstning, kan du läsa mer på valmyndighetens hemsida.

Röstkort och legitimation

Ditt röstkort kommer att sändas ut till dig per post en vecka före förtidsröstningens början (eller någon dag därefter). Har du inte fått ditt röstkort i början av maj bör du ringa till valnämnden, och be att få ett nytt röstkort utfärdat. På röstkortet står vilket valdistrikt som du tillhör och var din vallokal är belägen.

Om du vill förtidsrösta eller rösta vid särskild röstmottagning, måste du ha ditt röstkort med dig. Det är inte obligatoriskt att du har röstkortet med dig om du röstar i din vallokal, men det underlättar både för dig och röstmottagarna om du har det med dig även då.

Observera att du alltid måste kunna styrka vem du är när du röstar (oavsett på vilket sätt Du röstar). Det enklaste sättet att styrka din identitet är att du visar en legitimation (med foto). Om du saknar legitimation, kan du styrka din identitet om du är personligen känd av en röstmottagare eller någon annan person som finns i lokalen då du röstar.

Hur går det till i vallokalen?

I vallokalen finns valförrättare som hjälper dig tillrätta och svarar på frågor. De delar också ut valkuvert. Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man skall inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Därför är röstningsförfarandet hemligt. När du har fått valsedlar och kuvert går du bakom en av de gröna skärmarna och stoppar valsedlarna i kuverten. En valsedel stoppas i kuvertet och valsedlarna får inte vikas. Kuvertet lämnas sedan till valförrättarna, som i din åsyn stoppar kuvertet i valurnan och prickar för ditt namn i röstlängden.

Nytt för i år är att valsedlarna nu är skyddade för insyn genom valsedelställsskydd. Du finner minst ett sådant skydd för valsedlarna i alla kommunens röstlokaler.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 29 april 2019

Kontakt

Allmänt

Om valet i Årjäng