Lyssna

Val 2018

2018 är det val till riksdag, kommun och landsting.

Hur gör man för att rösta?

Du kan

  • rösta i din vallokal på valdagen
  • förtidsrösta var som helst i Sverige
  • rösta i utlandet via brevröst eller på ambassad eller konsulat
  • budrösta (detta gäller enbart vissa väljare)

Röstning i vallokal

Huvuddelen av all röstning i valet äger rum i vallokalen på valdagen. Då går du till den vallokal, som hör till det valdistrikt där du bor. Uppgift om din vallokal får du på det röstkort, som skickas ut till dig inför varje val. För att kunna rösta måste du kunna styrka vem du är, dvs. ha med dig legitimation (med ett foto på).

Förtidsröstning

Om du är förhindrad att rösta i din vallokal på valdagen, kan du förtidsrösta (under 18 dagar före valdagen och även på valdagen). Valnämnden ansvarar också för att anordna all förtidsröstning i kommunen inför varje val. För att kunna förtidsrösta måste du kunna styrka vem du är, dvs. ha med dig legitimation (med ett foto på). Du måste också ha med dig ditt röstkort, eftersom det skall användas då din röst skickas till rätt valdistrikt.

Om du är utomlands innan valet, kan du förtidsrösta också därifrån. Upplysningar om hur det går till kan du hitta på valmyndighetens webbplats.

Förtidsröstningen till de allmänna valen, alltså kommun, landsting och riksdag, börjar onsdag den 22 augusti 2018.

Röstning på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution

Om du är intagen på sjukhus, vårdinrättning eller annan institution, kan du rösta vid en särskild röstmottagning eller anlita ett bud för din röstning.

Röstning med bud

Om du är sjuk, har en funktionsnedsättning eller liknande och inte själv kan ta dig till vallokalen eller förtidsröstningen kan du rösta med hjälp av ett bud. Du gör då i ordning din röst själv och lägger den (i närvaro av ett vittne) i ett särskilt ytterkuvert. Därefter låter du en person som du litar på lämna rösten i din vallokal eller på ett förtidsröstningsställe. Bor du utmed en lantbrevbärarlinje, kan lantbrevbäraren fungera som bud.

Valnämnden förordnar också särskilda personer, som kan vara bud åt dig vid din röstning. Känner du ingen som kan vara bud åt dig, kan du därför vända dig till valnämnden, och be att valnämnden skickar ett bud som hämtar Din röst och lämnar den i röstningslokalen.

Vill du veta mera om budröstning, kan du gå vidare till valmyndighetens hemsida.

Röstkort och legitimation

Ditt röstkort kommer att sändas ut till dig per post en vecka före förtidsröstningens början (eller någon dag därefter). Har du inte fått ditt röstkort i början av maj respektive i slutet av augusti, bör du ringa till valnämnden, och be att få ett nytt röstkort utfärdat. På röstkortet står vilket valdistrikt som du tillhör och var din vallokal är belägen.

Om du vill förtidsrösta eller rösta vid särskild röstmottagning, måste du ha ditt röstkort med dig. Det är inte obligatoriskt att du har röstkortet med dig om du röstar i din vallokal, men det underlättar både för dig och röstmottagarna om du har det med dig även då.

För den, som är bosatt utomlands, utfärdas ett särskilt utlandsröstkort, som kan användas vid röstning vid utlandsmyndighet samt vid brevröstning. Om du skulle vara bosatt utomlands, men vilja rösta i samband med att du tillfälligt befinner dig i Sverige, måste du skaffa ett "svenskt" röstkort för att kunna förtidsrösta i Sverige. Ring i så fall till valnämnden, och be att få ett sådant röstkort utfärdat.

Observera att du alltid måste kunna styrka vem du är när du röstar (oavsett på vilket sätt Du röstar). Det enklaste sättet att styrka din identitet är att du visar en legitimation (med foto). Om du saknar legitimation, kan du styrka din identitet om du är personligen känd av en röstmottagare eller någon annan person som finns i lokalen då du röstar.

Vem får rösta?

Det grundläggande kriteriet för att få rösta är att du senast på valdagen ska ha fyllt 18 år. Därutöver finns det särskilda regler.

Här kan du läsa om hur det går till i vallokalen

I vallokalen finns valförrättare som hjälper dig tillrätta och svarar på frågor. De delar också ut valkuverten, ett kuvert för varje val: till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man skall inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Därför är röstningsförfarandet hemligt. När du har fått valsedlar och kuvert går du bakom en av de gröna skärmarna och stoppar valsedlarna i kuverten. En valsedel stoppas i varje kuvert och valsedlarna får inte vikas. De tre kuverten lämnas sedan till valförrättarna, som i din åsyn stoppar kuverten i valurnan och prickar för ditt namn i röstlängden.

Här kan du se en film om valen och hur det går till när man röstar

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 27 juni 2018

Kontakt

Allmänt