Hem/Invånare/Kommun & politik/Ordningsföreskrifter
Lyssna

Ordningsföreskrifter

Ordningslagen ger kommunen möjlighet att upprätta lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats (ordningslagen (1993:1617).

Lokala bestämmelser för den allmänna ordningen

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser utöver vad som anges i lagen om hur den allmänna ordningen i kommunen ska upprätthållas. De får dock inte begränsa vad som står i lagen, utan reglerar mer i detalj sådana frågor som ordningslagen reglerar. Föreskrifterna gäller bland annat lastning av varor, grävning, affischering och användning av alkohol. För områden som kommunen har upplåtit för ett specifikt ändåmål, exempelvis torghandel, gäller även kommunens föreskrifter för torghandel.

Användning av alkohol

De lokala föreskrifterna innehåller också bestämmelser om användning av alkohol på allmän plats. Centrumkartorna över Töcksfors och Årjäng visar de områden där användning av alkohol är förbjudet.
 

 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 22 oktober 2019

Kontakt

Ordningsföreskrifter

Centrumkartor