Lyssna

Valnämnden

Valnämnden genomför och administrerar de allmänna val som hålls vart fjärde år liksom valen till EU-parlamentet. Valnämnden är en obligatorisk nämnd, det vill säga en nämnd som kommunen måste ha.

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Valnämnden utgör lokal valmyndighet, vilket innebär att den ansvarar för planering och genomförande av valen till Europaparlamentet, riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige. Nämnden svarar också för genomförandet av nationella eller kommunala folkomröstningar. Det är kommunen som själv bekostar det som kommunen, valnämnden och valförrättarna ska utföra. När det inte är valår är nämndens verksamhet vilande.

I år är det val till europaparlamentet. Den 26 maj 2019 är det valdag. Vallokalerna är öppna kl. 08.00-21.00. När röstningen har avslutats genomför kommunen en preliminär rösträkning. Resultatet kommer att visas på val.se. Valmyndigheten fastställer valresultatet och utser ledamöter och ersättare. Valet avslutas genom att Valmyndigheten publicerar valresultatet på myndighetens anslagstavla och webbplats.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Kontakt

Länkar