Lyssna

Stöd- och omsorgsnämnden

Stöd och omsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten i kommunen. Nämnden är i huvudsak inriktad på kommunens skyldigheter enligt socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om särskilt stöd och service, lagen om vård av unga samt lagen om vård av missbrukare. Nämnden har det yttersta ansvaret för att den enskilde får den hjälp och det stöd han/hon behöver.

Stöd och omsorgsnämnden ska bidra till att medborgarna tillförsäkras ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och möjligheter till aktivt deltagande i samhällslivet. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Ett barnperspektiv utifrån barnets bästa och egenvärde ska genomsyra arbetet.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Kontakt

Stöd och omsorgsnämnden