Lyssna

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för beslut och handläggning av bygglov, samt beslut och tillsyn inom miljö och hälsoskydd och den offentliga kontrollen av livsmedel inom Årjängs kommun.

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd. Arbetet styrs av plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, alkohollagen samt annan lagstiftning med anknytning till miljö- och hälsoskyddsområdet.

Bygg- och miljönämndens verksamhet utförs av bygg- och miljökontoret.

Bygg- och miljönämnden består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare. Bygg- och miljönämnden sammanträder i regel var sjätte vecka.

Sammanträdena är ej öppna för allmänheten.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Kontakt

Bygg- och miljönämnden