Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorg och förskola, grundskolan inklusive grundsärskola och musikskola, den kommunala gymnasieskolan med gymnasiesärskola och särskola för vuxna.

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för den kommunala vuxenutbildningen, uppdragsutbildning, svenskundervisning för invandrare (SFI), gymnasieskolans individuella program och ungdomsuppföljningen.

Nämnden arbetar för att skapa en verksamhet som genom trygg och utvecklande miljö, med pedagogiska metoder som bygger på förtroende och tillit för varandra, ser möjligheter hos varje individ och utgår från barns och ungas kompetens, nyfikenhet och kreativitet samt lust att lära och utvecklas.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 20 december 2018

Kontakt

Barn- och utbildningsnämnden