Lyssna

Intresseråd

I Årjängs kommun finns flera lokala råd som har hand om frågor som berör ett visst intresseområde. Råden har främst till uppgift att vara organ för samverkan med kommunen i olika frågor och utgör samtidigt forum för olika idéer. Syftet är också att de till råden knutna intresseorganisationerna skall bli mer delaktiga i samhällets aktiviteter och insatser.

Ledamöter i de lokala råden utses av respektive intresseorganisation och av berörda nämnder. Uppdraget omfattar en mandatperiod.

I Årjäng finns följande lokala råd:

  • Folkhälsosamverkan
  • Näringslivsråd
  • Pensionärs- och Tillgänglighetsråd
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 juni 2018

Kontakt