Lyssna

Hur fungerar en kommun?

Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd uppgifter som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Victor Sjöströms minnesmärke

Årjängs kommun har ansvar och sköter om en mängd  uppgifter som människor som bor i kommunen har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg. Varje kommun måste ge sådan service enligt lagen.

Detta måste kommunen ordna för sina medborgare

Kommunen måste se till att det finns barnomsorg, förskola, grundskola, gymnasieskola och särskola. Den ska också ordna kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och socialtjänst. Kommunen ska också ge omsorg för äldre och för personer med funktionshinder.

Kommunen ska vidare planera för kommunen och dess tätorter, var det kan byggas och vad som får byggas. Den ska också se till att det finns bostäder. Den ansvarar också för att det finns hälsoskydd och miljöskydd samt att befolkningen kan bli av med sitt avfall.

Slutligen så har kommunen ansvar för räddningstjänsten och ser till att det finns vatten och avlopp till bostäderna i tätorterna. Kommunen ska också ha ett bibliotek där medborgare gratis kan låna böcker och läsa tidningar.

Kommunen har också frivilliga uppgifter

Fler av kommunens uppgifter är frivilliga. T ex ser kommunen till att det finns idrottsplatser, badhus, musikskola, kulturarrangemang och mycket mer. Allt för att vi som bor i kommunen ska trivas och må bra.

Vem bestämmer i kommunen? 

Kommunens medborgare ska ha möjlighet att vara med och påverka kommunala frågor. Därför styrs kommunen av politiker som valts direkt av medborgarna. Det sker vid allmänna val som hålls i Sverige vart fjärde år. Då väljer landets invånare vilka politiska partier och förtroendevalda som ska representera dem i riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.

För att få rösta i kommunvalet ska man ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i kommunen. Utländska medborgare ska dessutom ha varit skrivna i landet i tre år.

Kommunen styrs av kommunfullmäktige. Det är till fullmäktige invånarna väljer ledamöter och ersättare i kommunvalet. Politiska uppdrag - förtroendeuppdrag - finns även inom kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Hur får kommunen sina pengar?

Alla som bor i kommunen och som har en inkomst betalar en del av sin inkomst som skatt till kommunen. Det kallas kommunalskatt. Den skatt som kommunen får kan användas till den verksamhet som kommunen bedriver. Kommunen får också pengar från staten i form av statsbidrag. Kommunen har också möjlighet och ibland skyldighet att ta ut avgifter för de tjänster som kommunen utför.

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 17 maj 2018

Kontakt


  • Kommunjurist
    Administrativa avdelningen
    Direkt: 0573-141 26