Lyssna

Årjängs nät AB

Årjängs nät är ett privat aktiebolag, ägt till 100% av Årjängs kommun där kommunfullmäktige har yttersta ägaransvaret. Bolaget bildades i april 2012.

Målet för bolaget är att etablera ett höghastighetsnät i kommunens tätorter och på landsbygden så att alla kommuninvånare, företag och offentlig sektor erbjuds en anslutning till en rimlig kostnad.

Bolaget ansvarar för att bygga det stamnät som ska binda samman föreningsnäten på landsbygden samt för utbyggnaden av stam-, områdes- och accessnäten i tätorterna.

Bolaget ska tillsammans med partners tillhandahålla en neutral, fiberoptisk plattform och skapar därmed förutsättningar för kostnadseffektiva kommunikationslösningar för kommunens näringsliv, offentlig sektor och kommuninvånare på ett långsiktigt värdeskapande sätt.

Affärsmodellen baseras på den operatörsneutrala modellen som är öppen och konkurrensneutral på tjänstenivå. Bolaget kommer att utgöra nätägare och en upphandlad aktör kommer att utgöra kommunikationsoperatör.

Bolaget ska i sin verksamhet tillämpa självkostnads- och likställighetsprincipen.
Läs mer om Bolaget och Årjängs Fibernät genom att klicka på länken till höger.
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 januari 2019

Kontakt


  • Årjängs Nät
    Växel: +46 (0)72-500 16 22
    Järnvägsgatan 1
    672 30 Årjäng

    Kontoret och telefonväxeln är öppen vardagar mellan kl 10:00 - 15:00. Lunchstängt: kl. 12:00 - 13:00.

Fiber för bredband. Tillsammans!