Hem/Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation
Lyssna

Kommunens organisation

Kommunen styrs av kommunfullmäktige och olika nämnder som fattar beslut om den kommunala verksamheten. Till varje nämnd hör en verksamhet med anställda tjänstemän och annan personal som ska se till att besluten verkställs, det vill säga genomförs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Fullmäktige fattar beslut i frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Det gäller bland annat skatt och avgifter, mål och riktlinjer för verksamheten samt budget.

Nämnder

Årjängs kommuns politiska organisation utgörs av kommunfullmäktige och nämnderna. Hit hör också kommunrevisionen och valberedningen. Det är fullmäktige som beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska göra. Kommunstyrelsen och valnämnden är dock obligatoriska nämnder.

Årjängs kommun har idag sex nämnder:

 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Bygg- och miljönämnden
 • Kommunstyrelsen
 • Kultur- och fritidsnämnden
 • Stöd- och omsorgsnämnden
 • Valnämnden

Till dessa nämnder är olika verksamheter knutna. Årjängs kommun ingår i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med kommunerna i Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle och Åmål. Överförmyndarnämnden finns i Åmål.

Förvaltning och verksamheter

Årjängs kommun har en förvaltning som leds av en förvaltningschef som är kommunchefen.

Förvaltningen är indelad i sex olika verksamheter: 

 • Barn och utbildning
 • Bygg och miljö
 • Kultur och fritid
 • Räddningstjänst
 • Samhällsbyggnad
 • Stöd och omsorg

Det finns också tre olika stabsfunktioner som utgör ett internt stöd åt de olika verksamheterna:

 • Administrativa avdelningen
 • Ekonomiavdelningen 
 • Personalavdelningen 

Inom varje verksamhet och stab finns anställda som sköter kommunens administration, beslutar i olika frågor och verkställer beslut på uppdrag av de politiska organen. 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 14 augusti 2019

Kontakt

Organisationsschema