Lyssna

Kommunfakta

Politik

35 mandat i fullmäktige;
M 3, C 6, L 2, KD 7, S 12, MP 1, SD 4

Mandatperioden 2018-2022 bildar socialdemokraterna majoritet med centern och miljöpartiet.

Ordförandeskap:

Kommunfullmäktiges ordförande: Katarina Johannesson (C), Katarina.johannesson@pol.arjang.se
1:a vice ordf Gunilla Svantorp (S), gunilla.svantorp@pol.arjang.se 
2:e vice ordf Kjell-Arne Ottosson (KD), kjell-arne.ottosson@pol.arjang.se

Kommunstyrelsens ordförande: Daniel Schützer (S), daniel.schutzer@arjang,se

Ansvariga tjänstemän

Kommunchef: Birgitta Evensson, birgitta.evensson@arjang.se
Personalchef: Kerstin Krogh, kerstin.krogh@arjang.se
Ekonomichef: Linda Sydengen, linda.sydengen@arjang.se 
Räddningschef: Krister Davidsson, krister.davidsson@arjang.se
Samhällsbyggnadschef: Peter Månsson, peter.mansson@arjang.se
Chef medborgarservice: Owe Lindström, owe.lindstrom@arjang.se
Stöd- och omsorgschef: Jessica Bergman, jessica.bergman@arjang.se
Barn- och utbildningschef:
May Bjerklund, may.bjerklund@arjang.se
Bygg- och miljöchef: Britt-Marie Öjstrand, britt-marie.ojstrand@arjang.se 

Befolkning

Enligt SCB:s statistik var invånarantalet i Årjängs kommun 9 948 personer den 31 december 2017. Det är en minskning med 10 personer jämfört med 2016.

Fem största arbetsplatser

  • Årjängs kommun
  • WestBaltic Components Töcksfors AB
  • Hanza Elektromekan AB
  • Melvin Levin AB
  • Nokalux AB
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 21 december 2018