Lyssna

Årjängs kommuns arbete med EU-projekt

Årjängs kommun deltar i flera olika projekt som delfinansieras med stöd från EU. I merparten av projekten deltar kommunen som projektpartner och i något fall är vi även projektägare. Det handlar om både stora projekt som involverar flera kommuner och mindre av mer lokal karaktär men även internationella som till exempel Interreg-projekt som i vårt fall innebär samarbete med norska partners på andra sidan gränsen. De flesta projekten löper från ett till tre år. Huvudsyftet med att delta i projekt är att kunna utveckla kommunen inom olika verksamhetsområden och att kunna tillgodogöra sig ny kunskap och nya erfarenheter.

Pågående EU-projekt

Här nedan följer information om och kontaktuppgifter till de EU-projekt som deltar i eller äger:

Unionsleden

Unionsleden är ett svensk-norskt Interreg-projekt som omfattar Årjäng, Bengtsfors, Säffle, Grums och Karlstad kommun på svensk sida och 6 kommuner på norska sidan. Syftet med projektet är att skapa en ca 400 km lång cykelled för rekreation och turism. Leden går främst längs småvägar genom ett vackert kultur- och naturområde mellan Moss och Karlstad.

Tanken är att den färdiga cykelleden ska skapa förutsättningar för ett samarbete över landsgränsen, stärka det lokala näringsliv och bidra till att utveckla cykelturismen i regionerna på ömse sidor om gränsen. Projektägare är Årjängs kommun och projektet drivs i samverkan med övriga deltagande kommuner.

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden bidrar med drygt 2 miljoner kronor till den svenska delen av projektet.

Kontaktpersoner:

Pär Näslund, projektledare, par.naslund@arjang.se

Elenor Karlsson, projektledare, elenor.karlsson@arjang.se

Westra Wermland Export

Kommunerna i Västra Värmland det vill säga Säffle, Årjäng, Arvika och Eda driver, tillsammans med Westra Wermlands Sparbank, Alfastiftelsen, Nordmarkens näringsliv, Edas företagarförening, föreningen ELSA och Säffleindustrins samarbetsgrupp, projektet som ska öka konkurrenskraften och antalet affärer med Norge.

Målsättningen är att västra Värmland ska bli en tillväxtmotor i Värmland och är den region i Sverige som har flest norgeaffärer per företag. Genom att samarbeta, dra nytta av spetskompetens och fokusera på ökad affärsutveckling, sälj- och marknadskunskap ska marknaden breddas och stärka konkurrenskraften för företagen i Västra Värmland.

Europeiska Regionala Utvecklinsfonden bidrar med ca 5,3 miljoner kronor till projektet.

Kontaktperson:

Elisabeth Dammyr, delprojektledare, elisabeth.dammyr@arjang.se

Värmlands Unga

Projektet syftar till att motverka skolavhopp bland unga i Värmland. Målgruppen är ungdomar mellan 15-24 år som riskerar att hoppa av skolan. Projektet drivs av 8 kommuner tillsammans med Landstinget, Försäkringskassan och Samordningsförbunden i Värmland, med Karlstads kommun, arbetsmarknads- och socialförvaltningen som projektägare. Deltagande kommuner är; Eda, Grums, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Säffle, Torsby och Årjäng.

Europeiska Socialfonden bidrar med cirka 20 miljoner kronor till projektet som pågår till och med 28 februari 2019.

Kontaktperson:

Fredrik Bodin, fredrik.bodin@arjang.se

Värmlands Nya

Utrikesfödda unga utan gymnasieexamen är den grupp i samhället som står i särklass längst från arbetsmarknaden. Många ungdomar har också anlänt sent under studietiden och har extra svårt att få behörighet till gymnasieskolan.

Projektet Värmlands Nya ska utveckla och tillämpa metoder för studiestöd i grund- och gymnasieskola så att fler nyanlända ungdomar (15-24 år), klarar måluppfyllelsen och når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar i alla ämnen. Projektet ska också ge nyanlända ungdomar kunskap om regionens arbetskraftsbehov, så att fler får möjligheter att göra val som leder till ett framgångsrikt arbetsliv och som matchar länets arbetskraftsbehov.

Projektet Värmlands Nya utgör tillsammans med pågående projekt Värmlands Framtid och Värmlands Unga en del i en långsiktig strategi för ett länsgemensamt utvecklingsarbete i syfte att minska utanförskapet bland unga i Värmland.

Europeiska Socialfonden bidrar med drygt 17 miljoner kronor till projektet som pågår till och med den 29 februari 2020.

Kontaktperson:

Zemfira Kim, zemfira.kim@arjang.se

 

 

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 25 oktober 2018