Lyssna

Diarium

Ett diarium är ett register över handlingar som inkommit eller upprättats på kommun. Varje nämnd har ett eget diarium. Alla har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns registrerade i diariet.

Allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen har en definition av vad en handling är för något. Enkelt uttryckt kan en handling beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Det kan vara brev, protokoll, tjänsteskrivelser men också e-post, video- eller bandupptagningar.

Handlingar som inkommit och förvaras hos kommunen räknas som allmänna handlingar. Detsamma gäller för handlingar som upprättats hos kommunen. Alla handlingar räknas dock inte som allmänna handlingar. Som exempel på detta undantag kan nämnas tjänstemännens interna arbetsmaterial innan detta slutbehandlats.

Om en handling är allmän kan den ändå vara undantagen från offentlighet genom bestämmelser i sekretesslagen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 7 juni 2021

Kontakt