Lyssna

Slamtömning

Enligt kommunens renhållningsordning skall slamavskiljare och fettavskiljare tömmas minst en gång per år.

Bild på slambil

Foto: Årjängs kommun

 Entreprenör åt kommunen är Klevane Grävtjänst.

Dispensmöjligheter

Den som driver jordbruk kan efter ansökan hos miljö- och hälsoskyddsnämnden själv få tömma egen slamavskiljare. Slamtömning vartannat år kan efter ansökan beviljas för fastighet som används som fritidshus och fastighet som bebos av ensamstående person.

Vid frågor kontakta Samhällsbyggnadsavdelningen.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 13 januari 2016

Kontakta oss

Läs mer