Lyssna

Driftmeddelande

Inventering av dagvattenanslutningar, Östra Årjäng, Vecka 48

Pollex AB kommer på uppdrag av Årjängs kommun att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till kommunens ledningar vecka 48 i östra Årjäng. Fastigheter som berörs har fått ett utskick med information.

Se bilaga till höger för fastigheter som påverkas.

Arbetsmetod:
Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in små puffar av rök i ledningsnätet utanför husen. Teaterröken är helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas. Extra hänsyn med rökpåfyllning kommer ske med anledning av att det finns hästar i området.

Påverkan hos kunder:
Vi ber er fylla på vatten i alla vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

När och var?
Arbetet beräknas pågå vecka 48, med start 23e November. Området som kommer inventeras är öster om marknadsområdet.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder och minska risken för översvämningar.

Ytterligare information om arbetet lämnas av:
Henrik Strand Tel. 0705-98 30 63

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 16 november 2020

Kontakt


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

Översikt inventering