Lyssna

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesiumjoner det finns i vattnet. Ju färre joner det finns i vattnet desto mjukare är vattnet och mindre mängd disk- och tvättmedel behövs.

Dosera rätt mängd disk- och tvättmedel

Drickvattnet i Årjängs kommun är mycket mjukt till medelhårt beroende på vilket verksamhetsområde du bor i. Vattnets hårdhet är bra att veta vid dosering av disk- och tvättmedel då det behövs mindre mängd vid mjukt vatten än vid hårt.

Det är viktigt att följa anvisningar på förpackningarna eftersom vi vill ha ut så lite kemikalier som möjligt i vårt vatten. Om du doserar mer än anvisningen på förpackningen kommer resterande medel sköljas med vattnet ut i naturen. Det är därför miljöskadligt att använda för mycket reningsmedel. 

Använd gärna miljömärkta produkter då dessa produkter inte innehåller kemikalier som kan påverka både din hälsa och miljön negativt.

Hårdhet på ditt dricksvatten

Ort Hårdhet (dH) Benämning
Årjäng    1,0 Mycket mjukt
Töcksfors    0,4 Mycket mjukt
Lennartsfors    0,8 Mycket mjukt
Holmedal    9,4 Medelhårt
Tenvik    6,8 Medelhårt
Sandaholm/Svensbyn    0,6 Mycket mjukt

Värden uppmätta under 2019 års provtagningar

Hårdhet (dH) Benämning
   0-2 Mycket mjukt
   2-5 Mjukt
   5-10 Medelhårt
   10-20 Hårt
   >20 Mycket hårt
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018