Lyssna

Förbättringsåtgärder Töcksfors

Kommunen satsar flera miljoner på att förbättra dricksvattnet i Töcksfors samt att öka kapaciteten från verket.

INBJUDAN  TILL SAMRÅD
Tillståndsprövning för bortledning av ytvatten

Uppdatering 2020-03-19
INSTÄLLT SAMRÅDSMÖTE
Till följd av det rådande samhällsläget och för att motverka en spridning av coronaviruset Covid-19 har Årjängs kommun beslutat att ställa in det planerade samrådsmötet på plats i Töcksfors brandstation den 26:e mars.

Samrådet pågår dock som vanligt fram till och med 26:e april och vi vill fortsatt ha in synpunkter på samrådsunderlaget, vilket finns att tillgå på kommunens hemsida – Se bilagor till höger på denna sida - samt inne på Årjängs kommunhus, Storgatan 66, 672 30 Årjäng och på biblioteket i Töcksfors.

Synpunkter på samrådsunderlaget lämnas helst skriftligen via mail till: joel.avenius@sweco.se, alternativt per telefon (se nedan) eller brev till: Sweco Environment/Joel Avenius, Södergatan 1, 462 34 Vänersborg. Synpunkter ska vara inkomna senast 2020-04-26.


Årjängs kommun avser att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Tillståndsansökan kommer att avse bortledande av ytvatten ur sjön Södra Sundsvattnet, för den allmänna vattenförsörjningen, intill en sammanlagd vattenmängd av maximalt 350 000 m3/år, dock maximalt 1 200 m3/dygn.

De som är registrerade ägare till en fastighet som ligger i anslutning till Södra- eller Norra Sundsvattnet, alternativt i anslutning till Kvarnbäcken, nedströms Södra Sundsvattnet kommer att få ett informationsbrev i sina brevlådor.

Tekniska frågor rörande samrådsunderlaget besvaras av Joel Avenius (Sweco Environment AB), e-post: joel.avenius@sweco.se, telefon: 072-515 39 60 (telefontid: måndag–fredag mellan 10:00–15:00).

Övriga frågor besvaras av Hans-Peter Dahlgren (Årjängs kommun, Samhällsbyggnadsavdelningen), e-post: hans-peter.dahlgren@arjang.se, telefon: 0573-141 00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satsning i två delar

Projektet har bestått av två delar; ett projekt för att vidta åtgärder snabbt i syfte att förbättra kvaliteten på dricksvattnet och en utredning för att säkerställa en framtida vattenförsörjning i Töcksfors.

Vattnets kvalité

Det har förekommit anmärkningar på vattenprover som tas av kommunen, men det är viktigt att poängtera att ingen hälsorisk föreligger. Vattnet är lukt- och smakpåverkat i vissa delar av nätet men det är ingen fara att använda vattnet som vanligt.

Hittills har två nya filter installerats samt UV-ljus för desinfektion. Huvudledningen som går via Sveavägen har lagts om. Åtgärderna väntas successivt förbättra vattenkvaliteten allt efter åtgärderna blir gjorda och nya processer stabiliseras.

Säkerställa framtida vattenförsörjning

Den andra delen av projektet är en förstudie. Förstudien syftar till att utreda vattentäkt, reservvattentäkt, projektering av råvattenledning, påverkan av klimatförändringen, framtida exploateringar och vattenbehov.

Just nu pågår en utredning om ny råvattenledning. Utredningen syftar till att förbättra kapaciteten i verket och kvalitet på ledning.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakt


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

Samrådsunderlag

Länkar