Lyssna

Dricksvatten

Cirka hälften av alla hushåll i kommunen är anslutna till kommunalt dricksvatten. Dricksvattnet kommer ursprungligen från en sjö eller brunn och renas på ett vattenverk så att det uppnår kvalitetskrav.

Reningsprocess

Kommunens vattenverk hämtar sitt vatten antingen från en ytvattentäkt, så som till exempel en sjö, eller från en grundvattentäkt (brunn). Beroende på om det är en ytvattentäkt eller grundvattentäkt behöver vattnet gå igenom olika reningsprocesser. Vattnet från en ytvattentäkt behöver gå igenom fler processteg än vattnet från en grundvattentäkt.

Säkerställning av kvalitet

Provtagning av dricksvattnet sker regelbundet för att säkerställa att vattnet uppnår kvalitetskrav enligt Livsmedelsverkets föreskrifter. Tillsyn av vattenverken utförs av kommunens miljökontor.

Vill du veta mer om det kommunala dricksvattnets kvalité kan du kontakta någon av kontaktpersonerna som står till höger. 

Verksamhetsområde dricksvatten

Kommunen har 6 vattenverk som är placerade i verksamhetsområdena Årjäng, Töcksfors, Lennartsfors, Sandaholm, Tenvik och Holmedal. Det enda verksamhetsområdet som inte har ett eget vattenverk är Svensbyn som får sitt dricksvatten från Sandaholms vattenverk via en överföringsledning.

Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2018

Kontakt


 • VA- och renhållningschef
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Växel: 0573-141 00
  Direkt: 0573-139 34
  Box 906
  672 29 Årjäng

 • VA-ingenjör
  Samhällsbyggnadsavdelningen
  Direkt: 0573-141 28

Brist på vatten?