Lyssna

Avläsning av vattenmätare

Du som har kommunalt vatten har en vattenmätare installerad och du rapporterar in din mätarställning minst en gång per år. Under åren 2016-2018 byts ett stort antal vattenmätare ut och från och med 2017 skickar vi inte ut självavläsningskort till dig som abonnent. Däremot kan du enkelt rapportera in din mätarställning längre ner på den här sidan.

Foto: NSVA

Vattenmätare

Grund till beräkning av årsförbrukning

För att mäta vattenförbrukningen har alla abonnenter med kommunalt vatten en vattenmätare. Vattenmätaren ska läsas av minst en gång per år. Det är Samhällsbyggnadsavdelningen som sköter underhåll och byten av din vattenmätare och det är du som fastighetsägare som äger och underhåller själva installationen.

Fyra debiteringar per år

Utifrån avläsningen beräknas en årsförbrukning som ligger till grund för fyra mellanliggande debiteringar av vattenförbrukningen.Tre fakturor med beräknad förbrukning baserad på förbrukningen föregående år och en baserad på din avläsning av vattenmätaren.
Förfallodag för fakturorna är 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Detta innebär att om du skickar in din mätarställning regelbundet så kommer dina fakturor att stämma bättre med din verkliga förbrukning.

Självavläsningskort skickas inte ut

Under 2016-2018 byter Årjängs kommun ut ett stort antal vattenmätare. På grund av bytet av vattenmätare kommer inga självavläsningskort att skickas ut. Om du vill skicka in en avläsning ändå kan du enkelt registrera din mätarställning via formuläret här. När samtliga mätare har bytts ut kommer avläsning ske per automatik. Hur detta kommer gå till kommer du få information om innan det börjar.

Registrera din mätaravläsning

Förnamn och efternamnPersonnummer KundnummerE-postadressFastighetsbeteckningMätarställningAvläsningsdatum Övrigt 
Skriv ut Dela och tipsa Kommentera sidan

Sidan uppdaterad den 23 mars 2017

Kontakt